Radno i socijalno pravo (sveučilišni integrirani pravni studij)
 

STATUS PREDMETA: OBVEZNI

BROJ ECTS:  8

Oblici nastave: predavanja 

 Broj sati nastave: 90 sati nastave (za redovite studente); 45 sati (za izvanredne studente)

 

 Mjesto i vrijeme izvođenja nastave:

 Izvanredni studenti:

Ponedjeljkom od 17 do 20 sati,

Gundulićeva 10 – dvorana br. I

Redoviti studenti:

Srijedom od 14 do 20 sati,

Trg Republike Hrvatske 14 – dvorana br. IV -  za tzv. " turnus I",

Napomena: nastava u ovom terminu se održava ovisno o broju studenata

Petkom od 8 do 14 sati,

Trg Republike Hrvatske 14 – dvorana br. IV – za tzv. "turnus II"

 

Način polaganja ispita: usmeno

 Mogućnost polaganja ispita u dva dijela – putem kolokvija (predrok) - ak. g. 2019/2020

 Polaganje ispita putem dva ispitna kolokvija, moguće je  pod sljedećim uvjetima i raspored

 • Ispitnim kolokvijima smiju pristupiti redoviti i izvanredni studenti koji studiraju po bolonjskom programu, te koji su:
 1. prvi puta upisali predmet Radno i socijalno pravo (od ak.g. 2016/2017 ponavljači više nemaju pravo polaganja ispita putem kolokvija, jer smo im tu mogućnost dali tijekom prethodne dvije ak.g., kako ne bi bili zakinuti s obzirom na tadašnju novost uvođenja kolokvija; mogućnost polaganja ispita putem kolokvija se nikada nije odnosila na studente koji četvrti puta polažu ispit),
 2. iznimno studenti  koji su bili na studentskoj razmjeni u semestru ak.g. kada su prvi puta upisali predmet Radno i socijalno pravo, pa zbog toga nisu mogli pohađati predavanja (iako su ih imali upisana), imaju pravo izlaska na kolokvij u semestru ak.g. u kojem su po drugi puta upisali naš predmet; 
 3. redovito pohađaju nastavu, što praktično znači da su prisutni na najmanje 3/4 održanih sati nastave (s obzirom na činjenicu da se zbog suzbijanja pandemije Covid-19 od 16.3.2020. nastava  odvija on-line putem e-kolegija, ovaj kriterij ćemo ove godine benevoletno primjenjivati, na način da se uzima da je uvjet ispunjen ako su studenti bili prisutni na najmanje 2 uživo održana predavanja u periodu od 24.2.2020. do 13.3.2020.), i
 4. ostvarili sve ECTS bodove druge godine studija (u skladu s čl. 25. st. 2. Pravilnika o studiju, kako je zadnje izmijenjen 30.10.2019.), neovisno jesu li te bodove ostvarili tijekom jedne ili više akademskih godina;
 • Smatrat će se da je ispit uspješno položen samo pod uvjetom da student s prolaznom ocjenom položi oba ispitna kolokvija;
 • Studenti prijavljuju pristupanje I. ispitnom kolokviju putem slanja prijave na e-mail adresu: kaja.pavic@pravo.hr, a u subjectu e-maila moraju stajati sljedeći podaci: naznaka da je riječ o kolokviju iz kolegija Radno i socijalno pravo te ime i prezime kandidata, primjerice: „Ispitni kolokvij RSP - Ivan Horvat.
 • O točnom danu i satu održavanja I. ispitnog kolokvija, studenti će biti obaviješteni na Internet stranci Katedre za radno i socijalno pravo;
 • Pravo pristupiti II. ispitnom kolokviju imaju samo studenti koji su s prolaznom ocjenom položili I. ispitni kolokvij. Ti studenti prijavljuju ispit putem studomata za redovne ljetne ispitne rokove u lipnju i srpnju tekuće ak.g., te izlaze na ispit kod ispitivača kod kojeg su na rasporedu prema obavijesti na studomatu. Ako II. kolokvij polože također s prolaznom ocjenom, ispitivač će im upisati ocjenu koja je aritmetička sredina ocjena iz oba ispitna kolokvija. Ukoliko studenti ne polože II. kolokvij s prolaznom ocjenom, nemaju mogućnost ponovnog izlaska na II. kolokvij, već moraju pristupiti cjelovitom ispitu;
 • Napominjemo da ne postoji mogućnost čuvanja ocjena iz kolokvija nakon proteka ispitnog roka u srpnju tekuće ak.g.
 • Ispitna literatura i raspored polaganja kolokvija:

 

 

I. kolokvij

II. kolokvij

Prijava

 20.4.-24.4.2020.

Prijava ispita putem studomata za rokove u lipnju i srpnju (redoviti ljetni ispitni rok)

Objava rasporeda polaganja

 30.4.2020. na web stranici Katedre  

 Na studomatu

Polaganja

 4.-8.5.2020.

 Prema rasporedu na studomatu

Način ispitivanja

 Usmeno (najvjerojantnije putem Google Meet aplikacije, detaljna obavijest će uslijediti naknadno prilikom objave rasporeda kolokvija )

 Usmeno

Ispitna literatura

Knjige:

 • Potočnjak, Željko. Radni odnosi državnih službenika Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centra za javnu upravu i javne financije, 2013.
 • Potočnjak, Željko; Grgić, Andrea. Osnovni pojmovi i koncepcije o zabrani diskriminacije u radnom pravu, u: Perspektive antidiskriminacijskog prava (uredili: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev i Andrea Grgić), Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2014, str. 1-48.

  Zakonski tekstovi:

 • Zakon o radu
 • Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
 • Zakon o zaštiti na radu: samo čl. 1. - 82.;
 • Zakon o strancima: samo članci 73.-92., 153.-159., 162., 191.-203., 238.;
 • Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama;

Pročišćene verzije zakonskih tekstova dostupne putem: http://www.pravo.unizg.hr/RSP/zakoni.

 

 Knjige:

 • Ravnić, Anton. Osnove radnog prava - domaćeg, usporednog i međunarodnog. Zagreb. Pravni fakultet u Zagrebu, 2004., stranice: 98-116; 130-158; 207-252; 279-302; 459-549; 580-626; 646-652

 Zakonski tekstovi:

 • Zakon o tržištu rada;
 • Zakon o mirovinskom osiguranju: samo članci 1.-140;
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju: samo članci 1.-86. i 119.-134.;
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju: samo članci 1.-34.;
 • Zakon o socijalnoj skrbi: samo članci 1.-123. i
 • Zakon o doplatku za djecu.

Pročišćene verzije zakonskih tekstova dostupne putem: http://www.pravo.unizg.hr/RSP/zakoni.