Radno i socijalno pravo (sveučilišni integrirani pravni studij)

Plan izvođenja nastave za redovite studente - ak. g. 2019/2020

 

Vrijeme i mjesto izvođenja nastave:

 • Petkom od 8 do 14 sati, Trg Republike Hrvatske 14 – dvorana br. IV
 • Srijedom od 14 do 20 sati, Trg Republike Hrvatske 14 – dvorana br. IV  (napomena: održava se ovisno o broju studenata)

 

Datum Tema predavanja

26.2.2020. (sri)

28.2.2020. (pet)

 • Ustavna načela o radu
 • Rad i pojam rada,
 • Predmet radnog prava, povijesni razvoj
 • Izvori radnog prava

6.3.2020.(pet)

 • Međunarodna organizacija rada,
 • Ugovor o radu
 • Zasnivanje radnog odnosa u državnoj službi

13.3.2020.(pet)

 • Radno vrijeme
 • Pravo radnika na odmore, dopuste i praznike
 • Plaća, naknada plaće i ostala primanja iz radnog odnosa

20.3.2020.(pet)

 • Zabrana diskriminacije u radnom odnosu i postupak zaštite dostojanstva radnika
 • Posebno zaštićene kategorije radnika
 • Rodiljne i roditeljske potpore

27.3.2020. (pet)

 • Odgovornost za štetu
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
 • Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

3.4.2020. (pet)

 • Prestanak radnog odnosa (prema ZR-u i prema ZDS) 
 • Kolektivno zbrinjavanje viška radnika
 • Sudska zaštita u indvidualnim radnim sporovima

10.4.2020. (pet)

 • Veliki petak - nema nastave

17.4.2020. (pet)

 • Kolektivni ugovori
 • Sinidkalno organiziranje
 • Reprezentativnost udruga poslodavaca i sindikata
20.4.-25.4.2020.   Proljetni izvanredni ispitni rok

1.5.2020.(pet)

 • Praznik rada - nema nastave (studenti se upućuju da predavanje Sudjelovanje radnika u odlučivanju dođu slušati s izvanrednim studentima u ponedjeljak, 27.4.2020. u 17 h (dvorana I, G 10)

8.5.2020. (pet)

 • Razvoj i oblici socijalnih sustava
 • Organizacijska struktura i osnovni elementi i pokazatelji hrvatskog mirovinskog sustava (sva III stupa)
 • Mirovinsko osiguranje I. stupa  (osigurane osobe, rizici, prava, izračun mirovine, postupak za ostvarivanje prava)

15.5.2020. (pet)

 • Sustav zdravstvenog osiguranja u RH (organizacija, nositelji, osigurane osobe, prava)

22.5.2020. (pet)

 • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • Sustav socijalne skrbi u RH
 • Doplatak za djecu   

 

29.5.2020. (pet)

 

 

 •   Ponavljanje + potpisi