Radno i socijalno pravo (sveučilišni integrirani pravni studij)

Plan izvođenja nastave za TURNUS A - ak. g. 2022./2023.

 

Vrijeme i mjesto izvođenja nastave:

 • od 8 do 12 sati, Trg bana Jelačića 15

 

5.4.2023. (sri)

 • Uvod u radno pravo: pojam, predmet, pravna narav, povijesni razvoj i podjele
 • Ustavna načela o radu i izvori radnog prava 

6.4.2023. (čet)

 • Međunarodna organizacija rada

11.4.2023. (uto)

 • Ugovor o radu

12.4.2023. (sri)

 • Zabrana diskriminacije u radnom odnosu i postupak zaštite dostojanstva radnika
 • Posebno zaštićene kategorije radnika

13.4.2023. (čet)

 • Radno vrijeme
 • Pravo radnika na odmore, dopuste i praznike

14.4.2023. (pet)

 • Plaća, naknada plaće i ostala primanja iz radnog odnosa

17.4.2023. (pon)

 • Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
 • Odgovornost za štetu iz radnog odnosa

18.4.2023. (uto)

 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

19.4.2023. (sri)

 • Prestanak radnog odnosa (ZR)
 • Kolektivno zbrinjavanje viška radnika
 • Sudska zaštita u individualnim radnim sporovima

20.4.2023. (čet)

 • Posebnosti radnih odnosa državnih službenika + Prestanak radnog odnosa (ZDS)

21.4.2023. (pet)

 • Kolektivni ugovori
 • Sindikalno organiziranje
 • Reprezentativnost udruga poslodavaca i sindikata

24.4.2023. (pon)

 • Sudjelovanje radnika u odlučivanju
 • Radni sporovi (štrajk)

25.4.2023. (uto)

 • Pojam, povijesni razvoj socijalnog prava
 • Davanje, financiranje i organizacija socijalnih sustava

26.4.2023. (sri)

 • Organizacijska struktura i osnovni elementi i pokazatelji hrvatskog mirovinskog sustava (sva III stupa)
 • Mirovinsko osiguranje I. stupa (osigurane osobe, rizici, prava, izračun mirovine, postupak za ostvarivanje prava)

27.4.2023. (čet)

 • Sustav zdravstvenog osiguranja u RH

28.4.2023. (pet)

 • Sustav rodiljnih i roditeljskih potpora

2.5.2023. (uto)

 • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • Doplatak za djecu
 • Sustav socijalne skrbi u RH

3.5.2023. (sri)

 • Ponavljanje