Radno i socijalno pravo (sveučilišni integrirani pravni studij)
Popis preporučene dopunske ispitne literature
 
Knjige i članci:
 • Crnić, Ivica et al. Radni odnosi u Republici Hrvatskoj (ur. Potočnjak, Željko). Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu; Organizator, 2007.;

 • Potočnjak, Željko. Glavne značajke novog Zakona o mirovinskom osiguranju. Pravo u gospodarstvu, 38, 1999., 4, stranice: 461-743.;

 • Potočnjak, Željko. Nova koncepcija i struktura hrvatskog mirovinskog sustava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 50, 2000., 5, stranice: 699-721.;

 • Potočnjak, Željko. Nove mirovinske formule mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti. Revija za socijalnu politiku, 7, 2000., 1, stranice: 1-18.;

 • Potočnjak, Željko. Najniža mirovina. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51, 2001., 3-4, stranice: 557-586.; i

 • Potočnjak, Željko. Glavne značajke kapitalno financiranog obveznog dijela hrvatskog mirovinskog sustava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 53, 2003., 1, stranice: 5-35;

 • Vukorepa, Ivana. Mirovinski sustavi: kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012.

 • Vukorepa, Ivana. Lost between Sustainability and Adequacy: Critical Analysis of the Croatian Pension System’s Parametric Reform. Revija za socijalnu politiku. 22 (2015), 3; str. 279-308, http://hrcak.srce.hr/149857, http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/view/1307/1306.

 
Zakonski tekstovi:
 
Radno pravo:
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine 85/08, 112/12);

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014);

 • Zakon o državnim službenicima (Narodne novine 92/05, 142/06-uredba, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-službeni pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 (Odluka USRH, U-I-2036/2012 od 21.12.2015.));

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11).

 • Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Narodne novine 86/08, 80/13, 82/15);

 • Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 - pročišćeni tekst, 112/05, 59/06 i 55/08, 74/11, 130/11);

 • Zakon o inspektoratu rada (Narodne novine 19/14)

 • Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (Narodne novine 153/13)
 • Zakon o europskim radničkim vijećima (Narodne novine 93/2014)

 • Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) (Narodne novine 93/2)

 
Socijalno pravo:

 

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14)

 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH (Narodne novine 80/13)

 • Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine 19/14)

 • Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine  19/14)

 • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine 22/14)

 

Pročišćene zakonske tekstove svih relevantnih propisa možete naći pod rubrikom "Zakoni i neslužbeni pročišćeni tekstovi" ili putem direktnog linka na Internet strancu: http://www.pravo.hr/RSP/zakoni.