Službeničko pravo
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111467
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Grgurev
prof. dr. sc. Viktor Gotovac
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Bjelinski Radić - Predavanja
prof. dr. sc. Željko Potočnjak - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Službeničko pravo Javna uprava - 2. semestar
5.0 111467
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati.

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Iva Bjelinski Radić (Predavanja)

U ak. god. 2023./2024. konzultacije se neće održavati zbog korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
prof. dr. sc. Željko Potočnjak (Predavanja)

Petkom u 10 sati. Zbog epidemije putem Google Meet poveznice: https://meet.google.com/wnw-ooso-cjk?authuser=0 

Tkalčićeva 48-50, soba Tkalčićeva 48-50
Literatura
OBVEZNA: Željko Potočnjak; Radni odnosi državnih službenika; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str
OBVEZNA: Pičuljan, Zoran; Pipunić, Sanda; Službeničko zakonodavstvo - zbirka propisa s uvodnim obrazloženjem; Novi informator (2008), str. 13-25
OBVEZNA: Pičuljan, Zoran; Oblikovanje modernog službeničkog zakonodavstva, zbornik Hrvatska država i uprava: stanje i perspektive; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2008), str. 325-335
OBVEZNA: Zakon o državnim službenicima; , str
OBVEZNA: Zakon o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine br. 27/01), za plaće državnih službenika i namještenika važne i nadalje odredbe članaka 108.-112.; ; , str
OBVEZNA: Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi; , str
OBVEZNA: Odluka o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike; , str
OBVEZNA: Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi; , str
OBVEZNA: Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi; , str
OBVEZNA: Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi; , str
OBVEZNA: Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika; , str
OBVEZNA: Etički kodeks državnih službenika; , str
OBVEZNA: Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike; , str
OBVEZNA: Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 104/13); , str
OBVEZNA: Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 150/13) i Ispravak Dodatka II Kolektivnog ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 153/13); , str
OBVEZNA: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; , str
OBVEZNA: Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; , str
OBVEZNA: Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; , str
OBVEZNA: Zakon o plaćama u javnim službama; , str
OBVEZNA: Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; , str
OBVEZNA: Pipunić, Sanda.; Instituti službeničkog prava - prijam u službu, raspored na radno mjesto, stavljanje službenika na raspolaganje, prestanak službe, u: Kasabašić et al. Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj upravi.; Novi informator (2016), str. 43-93
OBVEZNA: Pipunić, Sanda; Zakon o službenicima i namještenicima u loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; Institut za javnu upravu (2008), str. 949-947
OBVEZNA: Rajko, Alan; Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - kritički osvrt; Institut za javnu upravu (2008), str. 969-986
PREPORUČENA: Ivo Borković; Službeničko pravo; Informator (1999), str. 5-8; 18-21; 21-32
Opis predmeta
Uvod u službeničko pravo. Pojam službeničkog prava. Pravni izvori službeničkog prava. Pojam službenika. Javni/državni službenici. Pojam službenika u zakonodavstvu. Vrste službenika. Zasnivanje službeničkog odnosa. Ustavno načelo dostupnosti javnih službi. Zakonski uvjeti za zasnivanje službeničkog odnosa. Načini popunjavanja radnih mjesta. Odlučivanje o prijmu u službu. Probni rad službenika. Služba na određeno vrijeme. Temeljna prava službenika. Temeljne dužnosti službenika. Sprječavanje sukoba interesa. Službenički status. Klasifikacija radnih mjesta službenika. Premještaji službenika. Upućivanje na rad izvan državne službe. Ocjenjivanje rada i učinkovitosti službenika. Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika. Udaljenje iz službe. Stavljanje službenika na raspolaganje. Prestanak službe. Odgovornost službenika. Lake i teške povrede službene dužnosti. Tijela za vođenje postupka i postupak zbog povrede službene dužnosti. Kazne za povrede službene dužnosti. Odgovornost službenika za štetu učinjenu u službi. Posebnosti pravnog položaja lokalnih službenika. Specijalističko službeničko pravo. Odnos posebnih i općih rješenja službeničkog prava. Specijalističko službeničko pravo u području vanjskih poslova, policije i obrane. Međunarodno službeničko pravo. Pravni položaj službenika u međunarodnim organizacijama. Službenici Europske unije.
Ispitni rokovi
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.
Obavijesti