Upute za izradu radova i napredni seminar za izradu diplomskog rada

Repozitorij
Obavijesti
Pozivaju se svi studenti koji su upisali napredni seminara za izradu diplomskog rada kod nekog od nastavnika sa Katedre za radno i socijalno pravo da se jave svojem mentoru radi objašnjenja, daljnjih uputa i dogovora oko teme diplomskog rada.