Engleski jezik pravne struke II
Studij: Pravo - 2. semestar
Šifra: 20642
ECTS: 2.0
Nositelji: dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.
Miljen Matijašević , v. pred.
Ispitni rokovi:
  • 31. 01. 2022.
  • 14. 02. 2022.
  • 14. 07. 2022.
  • 30. 08. 2022.
  • 13. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik pravne struke II Pravo - 2. semestar
2.0 20642
Nositelj Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Horvatić Bilić , v. pred.

utorkom 09.15-10:00 i 14.00 - 15.00 sati

Gundulićeva 10, soba 2A
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

srijedom 11 - 12 sati 

Konzultacije se održavaju online uz prethodnu najavu mailom.

Stalna poveznica studentima je dostupna na Merlinu.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
dr. sc. Marijana Javornik-Čubrić , v. pred.

ponedjeljkom 16:00-17:00

Gundulićeva 10, soba 6
Miljen Matijašević , v. pred.

utorkom 14:00-15:00

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 6
Literatura
OBVEZNA: L. Sočanac, M. Matijašević, M. Javornik-Čubrić, I. Horvatić-Bilić, S. Husinec; English for the Legal Profession, 2nd revised edition; Narodne novine (2019), str. 49-123
PREPORUČENA: Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
PREPORUČENA: M. Hewings; Advanced Grammar in Use; Cambridge University Press (2004)
Opis predmeta
Kolegij pruža uvod u britanski i američki pravni i politički sustav: trodioba vlasti, zakonodavna, sudska i izvršna vlast, izvori prava, precedentno pravo, federalizam, ovlasti predsjednika SAD-a, i Vrhovni sud SAD-e. Težište kolegija je na usvajanju pravne terminologije i razvijanju komunikacijskih vještina..
Ispitni rokovi
31. 01. 2022.
14. 02. 2022.
14. 07. 2022.
30. 08. 2022.
13. 09. 2022.