Njemački jezik pravne struke II
 

Dr. sc. Irena Horvatić Bilić, viši predavač
Predavanja:
1. godina

NJEM-D-GR1  Gundulićeva 10, Dv. II  Petkom  13 - 14,30h