OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Njemački jezik pravne struke IV
Studij: Pravo - 4. semestar
Šifra: 31581
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić
doc. dr. sc. Snježana Husinec
Ispitni rokovi:
  • 29. 01. 2024.
  • 12. 02. 2024.
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Njemački jezik pravne struke IV Pravo - 4. semestar
2.0 31581
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Irena Horvatić Bilić

utorkom 09.15-10:00 i 14.00 - 15.00 sati

Gundulićeva 10, soba 2A
doc. dr. sc. Snježana Husinec

utorkom 13.30 - 14.30 sati 

 

Gundulićeva 10, soba soba 2A
Literatura
OBVEZNA: Susan Šarčević, Nina Sokol; Njemački u pravnoj struci; Školska knjiga (2005), str. [object Object]
PREPORUČENA: Dreyer-Schmitt; Lehr- und Uebungsbuch der deutschen Grammatik; Verlag fuer deutsch, Ismaning (1996), str
PREPORUČENA: Weber (vormals Creifelds); Rechtswoerterbuch, 24., neu bearbeitete Auflage.; C.H.BECK. (2022), str
Opis predmeta
U četvrtom se semestru od studenta očekuje naprednije poznavanje njemačkog jezika pravne struke te intenzivnije povezivanje jezičnih i pravnih znanja koja usvajaju na kolegijima na materinskom jeziku. Veliki dio sadržaja ovog semestra posvećen je pravu Europske unije, pa studenti mogu znanja stečena na kolegiju iz europskog javnog prava primijeniti na nastavi njemačkog jezika i obrnuto. Osim detaljnog bavljenja institucijama, izvorima prava i postupcima pred Sudom pravde Europske unije, u posljednjem semestru nastave njemačkog jezika pravne struke studenti obrađuju i nasljednopravnu regulativu, vrste trgovačkih društava te ključna pitanja radnog prava. Šest cjelina nosi sljedeće naslove: Nasljedno pravo, Europsko pravo I (izvori prava EU), Europsko pravo II (institucije EU), Europsko pravo III (zajedničko tržište EU), Njemačko pravo trgovačkih društva, Radno pravo.

U obradi navedenih tema od studenta se očekuje uspoređivanje pravnih instituta u različitim pravnim sustavima te analiziranje pozicije Republike Hrvatske u kontekstu Europske unije. Osim rada na pojedinačnim pravnim terminima, kolokacijama i višečlanim izrazima, studenti uvježbavaju i određene sintaktičke strukture koje su učestale u njemačkom jeziku pravne struke (primjerice različite vrste zavisno složenih rečenica koje izriču uzročno posljedične odnose, način izvršenja neke radnje ili uzrok nastale situacije itd.). Od studenta se očekuje priprema prezentacije na odabranu temu i izlaganje samostalno ili u paru.
Ispitni rokovi
29. 01. 2024.
12. 02. 2024.
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.