Ispitna literatura

Literatura:

J.Kregar, D.Sekulić, S.Ravlić, S.Zrinščak, K.Grubišić, A. Petričušić, Uvod u sociologiju,  Zagreb, 2014.

 

Dopunska literatura:

Abercrombie, N., Hill, S., Turner, B. (2008.). Rječnik sociologije. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Giddens, A. (2007.). Sociologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Haralambos, M. (1989.). Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus. (ili kasnija godina izdanja)

Haralambos, M., Holborn, M. (2002.). Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing.

Kuvačić, I. (2004.). Uvod u sociologiju. Zagreb: Golden marketing

 

Obavijest o novoj ispitnoj literaturi za kolegija Sociologija  i Osnove sociologije u ak. godini 2014/15.

Od akademske godine 2014./2015. Ispitna literatura za  kolegije Sociologija  i Osnove sociologije  je udžbenik: J.Kregar, D.Sekulić, S.Ravlić, S.Zrinščak, K.Grubišić, A. Petričušić, Uvod u sociologiju, Zagreb, 2014.

 

Studenti/ice pravnog studija, studija socijalnog rada i studija javne uprave koji su prijašnjih akademskih godina odslušali kolegij Sociologija  odnosno kolegij Osnove sociologije a nisu još položili ispit, imaju pravo do zimskih ispitih rokova (dakle, još na roku u studenome 2014.) polagati ispit temeljem izdanja udžbenika iz 2013.