FINANCIJSKA PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA:
Financijska psihologija i sociologija
Financijska psihologija i sociologija
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166947
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Financijska psihologija i sociologija Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166947
Literatura
E.Pusić; Problemi upravljanja; Mladost, zagreb (1970), str
I. Perko Šeparović; , Teorije organizacije; Školska knjiga, Zagreb (1976), str
E.Pusić i dr.; Hrestomatija upravne znanosti; Pravni fakultet, Zagreb, (1998), str
J.Kregar; Financijska sociologija i psihologija,; http://www.pravo.hr/sociologija/postdiplomska20predavnja.htm, str
J.Kregar; što je dobra vlastStrategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću",; t, http://www.pravo.hr/sociologija, str
J.Kregar; Motivacija, Industrijska sociologija; http://www.pravo.hr/sociologija/industrijska20sociologija, str
Opis predmeta
1. Osnove prihologije službenika i korisnika javne službe: Položaj službenika u hijerarhijskoj organizaciji, birokratski fenomen, birokratska disfunkcija, prihološki aspekti odnoda između stranke - korisnika i javne službe. Problemi motivacije za rad, platni sustav, zakonite i nezakonite prinadležnosti (korupcija, nepotizam). Tehnike redukcije napetosti u odnosima s klijentima - organizacijski i psihološki aspekti.

2. Odnos uprave i građana:
Politički i socijalni aspekti odnosa uprave i građana, sudjelovanje građana u radu uprave, organizacijska sredstva, poticanje suradnje uprave i građana.

3. Studija slučaja:
Istraživanje veze između poreznih i financijskih mjera te socijalno psiholoških elemenata društvene situacije. Kršenje propisa i anomija. Uzroci i mjere sprečavanja korupcije javnih službenika. Etiologija financijske nediscipline. Organizacija i rad kontrolnih institucija u sprečavanju napetosti u odnosima korisnika i uprave.
Očekivani ishodi učenja
Ispitni rokovi
Obavijesti