FINANCIJSKA PSIHOLOGIJA I SOCIOLOGIJA:
Financijska psihologija i sociologija
Financijska psihologija i sociologija
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166947
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Kregar
Osnovni podaci
Financijska psihologija i sociologija Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166947
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Josip Kregar

Utorkom u 14

Trg Republike Hrvatske 3, soba 16/I
Literatura
E.Pusić; Problemi upravljanja; Mladost, zagreb (1970)
I. Perko Šeparović; , Teorije organizacije; Školska knjiga, Zagreb (1976)
E.Pusić i dr.; Hrestomatija upravne znanosti; Pravni fakultet, Zagreb, (1998)
J.Kregar; Financijska sociologija i psihologija,; http://www.pravo.hr/sociologija/postdiplomska%20predavnja.htm
J.Kregar; što je dobra vlastStrategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću",; t, http://www.pravo.hr/sociologija
J.Kregar; Motivacija, Industrijska sociologija; http://www.pravo.hr/sociologija/industrijska%20sociologija
Opis predmeta
1. Osnove prihologije službenika i korisnika javne službe: Položaj službenika u hijerarhijskoj organizaciji, birokratski fenomen, birokratska disfunkcija, prihološki aspekti odnoda između stranke - korisnika i javne službe. Problemi motivacije za rad, platni sustav, zakonite i nezakonite prinadležnosti (korupcija, nepotizam). Tehnike redukcije napetosti u odnosima s klijentima - organizacijski i psihološki aspekti.

2. Odnos uprave i građana:
Politički i socijalni aspekti odnosa uprave i građana, sudjelovanje građana u radu uprave, organizacijska sredstva, poticanje suradnje uprave i građana.

3. Studija slučaja:
Istraživanje veze između poreznih i financijskih mjera te socijalno psiholoških elemenata društvene situacije. Kršenje propisa i anomija. Uzroci i mjere sprečavanja korupcije javnih službenika. Etiologija financijske nediscipline. Organizacija i rad kontrolnih institucija u sprečavanju napetosti u odnosima korisnika i uprave.
Očekivani ishodi učenja
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

- Stjecanje uvida u osnove psihologije i sociologije, radi ostvarenja mogućnosti analize motivacije i ponašanja osoba u specifičnom odnosu, karakteriziranom financijskom obligacijom. Uočavanje osobina ličnosti i društvenih okolnosti koje jednu osobu čine, u takvim okolnostima, submisivnom a drugu buntovnom. Okolnosti porezno-dužničkog odnosa, npr., aktiviraju i kao bitno pitanje nameću – pitanje zaštite ljudskih prava; polaznici studija bit će osposobljeni analizirati 1. koja ljudska prava dolaze u obzir za primjenu, i 2. kako se pojedine, na određeni način psihopostulirane osobe u određenim okolnostima odnose prema mogućnosti suprotstavljanja izvanjskom autoritetu koji, legitimirajući se javnim interesom, zahtijeva ispunjenje određene javnofinancijske obveze. Također, pažnja će biti posvećena problematici nazakonitog izbjegavanja javnofinancijskih obveza – izbjegavanju porezne obveze, pranju novca, korupciji – što je potrebno, psihološki – na razini fizičke osobe, ali i općenito, na razini društva 1. da do takvih pojava dođe, i 2, da one učinkovito budu spriječene.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Predavanja, utemeljena na PP prezentacijama, s ciljem aktivnog sudjelovanja polaznika kroz raspravu o pojedinim temama, pisanje i izlaganje seminarskih radova. Vježbe – analiza i prijedlozi rješenja,. praktičnih slučajeva. Pisanje kratkih eseja, u zadanom vremenu, na zadanu temu. Ispiti (usmeni i pisani).

 

Obavijesti