Sociologija javne uprave
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111462
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić
izv. prof. dr. sc. Dario Čepo
izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić
doc. dr. sc. Stjepka Popović
Izvođači: dr. sc. Mateja Čehulić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Sociologija javne uprave Javna uprava - 1. semestar
5.0 111462
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak

Utorkom od 11,00 - 12,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 16
izv. prof. dr. sc. Ksenija Grubišić

Utorkom u 10,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 18
izv. prof. dr. sc. Dario Čepo

Utorkom od 11 do 12

Trg Republike Hrvatske 3, soba 25/II.
izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić

Utorak od 12 do 13.

Trg Republike Hrvatske 3, soba 17
doc. dr. sc. Stjepka Popović

ponedjeljkom od 12 h - 13 h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 305/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Mateja Čehulić (Predavanja)

Utorkom od 11 do 12

Trg Republike Hrvatske 3, soba 305/III
Literatura
Kregar, J.; Sociologija uprave; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014), str. 176
Opis predmeta
Disciplinarno područje, pristupi i razvoj sociologije javne uprave. Sociologija javne uprave i politička sociologija. Ekonomska sociologija, teorija menadžmenta i sociologija javne uprave. Akcijski i strukturalni pristupi. Durkheim i Weber. Parsons, Merton, Luhmann, Habermas. Teorije modernizacije i javna uprava. Foucault i nadzor u organizaciji. Temeljni pojmovi sociološke analize uprave. Institucija i organizacija. Funkcija i struktura. Pojam disfunkcije. Racionalizacija i profesionalizacija. Sociokulturni kapital. Hijerarhija. Društveni interesi i sukobi. Legitimnost i legalnost. Proces racionalizacije: njezini učinci i granice. Racionalizacija prava. Racionalizacija institucionalnih struktura. Disfunkcionalni efekti racionalizacije. Organizacijska patologija: siva ekonomija i paralelna uprava. Uprava i društvo. Razvoj uprave i društveni razvoj. Javni službenici kao profesija (regrutacija službenika, profesionalna karijera). Privatni interesi i javna služba. Klijentelizam i korupcija. Javno mnijenje i javna uprava. Javna uprava u tranzicijskim zemljama. Javna uprava u demokratskom sustavu. Javna uprava i politika. Politički nadzor uprave. Interesne grupe, lobiranje i javna uprava. Empirijska istraživanja uprave. Selekcija ljudi u upravi. Način donošenja odluka i distribucija moći. Lokalna zajednica. Tehnologija i organizacija. Perspektive i granice sociološkog poimanja uprave. Uprava i politički sustav. Uprava i sociokulturna okolina. Uprava i ekonomija. Značaj interakcija i razumijevanje institucija.
Ispitni rokovi
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.