DRUŠTVA OSOBA:
Društva osoba
Društva osoba
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166828
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Osnovni podaci
Društva osoba Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166828
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jakša Barbić
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Barbić; Pravo društava, Društva osoba; Organizator (2002)
Opis predmeta
Studenti se osposobljavaju za samostalno korištenje propisima s područja društava osoba (Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obveznim odnosima - odredbe o ortaštvu, Zakon o udrugama, Zakon o zadrugama, Zakon o sudskom registru).
Područje prava društava jedno je od najdinamičnijih i najsloženijih u Europskoj uniji. Bez svladavanja temelja prava društava hrvatski bi pravnici bili suočeni su s teškoćama prilikom usklađivanja domaćeg prava s pravom Europske unije, jednako kao i prilikom primjene takvih usklađenih propisa.
U sklopu kolegija obrađuju se sljedeće tematske cjeline:
ortaštvo pojam, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze društva, prestanak;
udruga pojam, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze društva, prestanak;
zadruga pojam, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze društva, prestanak;
javno trgovačko društvo pojam, odnos prema ortaštvu, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze društva, isključenje i istupanje člana, prestanak društva;
komanditno društvo pojam, odnos prema javnom trgovačkom društvu i ortaštvu, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze, prestanak članstva u društvu, prestanak društva;
tajno društvo pojam, pravni odnosi u društvu, prestanak;
gospodarsko interesno udruženje pojam, članstvo, vođenje poslova, zastupanje, prestanak društva.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti pojam i obilježja ortaštva, javnog trgovačkog društva, komanditnog društva, gospodarskog interesnog udruženja, europskog gospodarskog interesnog udruženja, tajnog društva, zadruge, zadružnog saveza, europske zadruge i udruge;
 • opisati nastanak ortaštva, pravne odnose u ortaštvu i prestanak ortaštva;
 • izraziti pojavne oblike ortaštva;
 • opisati nastanak, preoblikovanje i prestanak javnog trgovačkog društva, odnos javnog trgovačkog društva prema ortaštvu, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze društva, isključenje i istupanje člana;
 • opisati nastanak, preoblikovanje i prestanak komanditnog društva, odnos komanditnog društva prema javnom trgovačkom društvu i ortaštvu, prava i obveze članova, vođenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze, prestanak članstva u društvu;
 • opisati nastanak, prestanak i pravne odnose u tajnom društvu;
 • opisati nastanak, organe, preoblikovanje, prestanak i pravne odnose u gospodarskom interesnom udruženju;
 • opisati nastanak, organe, prestanak i , pravne odnose u zadrugama;
 • diskutirati o razlozima udruživanja u zadružne saveze;
 • objasniti osnivanje udruge, tijela udruge, pravne odnose u udruzi i prestanak udruge;

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati osobitosti vezane uz djelovanje društava osoba kao nositelja poduzetništva;
 • samostalno se koristiti propisima s područja prava društava osoba;
 • skicirati ustrojbene akte društava osoba;
 • provesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati prava i obveze članova društva osoba;
 • ispitati posljedice članstva u društvu osoba;
 • usporediti prava i obveze članova različitih društava osoba;
 • provjeriti ispravnost unutarnjeg uređenja društva osoba

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • planirati optimalni oblik društva osoba za ostvarenje zajedničkog cilja njegovih članova;
 • sastaviti nacrt društvenog ugovora;
 • predložiti ugovaranje određenih iznimki od dispozitivnih zakonskih rješenja;
 • organizirati način vođenja poslova društva osoba;
 • predložiti način sudjelovanja u dobiti i gubitku

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi razloge za osnivanje društva osoba usprkos osobnoj odgovornosti njihovih članova;
 • ocijeniti kakav je odnos društvenog ugovora prema ugovorima obveznog prava;
 • procijeniti za koja je zanimanja društvo osoba optimalan oblik udruživanja;
 • usporediti ulogu komanditora u komanditnom društvu s članstvom u društvu kapitala;
 • usporediti razlike između vanjskih i unutarnjih društava
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • iznositi svoje stavove u obliku složenijih izlaganja i predavanja;
 • strukturirati svoje misli u obliku duljih pisanih radova;
 • doseći razinu znanstvene analize primjenjujući odgovarajući znanstveni instrumentarij;
 • održavati trajnu profesionalnu komunikaciju o relevantnim temama;
 • utjecati na postojeću praksu iz odgovarajućeg pravnog područja
Obavijesti