CONCESSIONS AND CONCESSIONIZED PUBLIC SERVICE:
Katedra za upravno pravo English
Concessions and Concessionized Public Service
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Concessions and Concessionized Public Service
Study: Public Law and Public Administration - 1., 2., 3. semester
Code: 166996
ECTS: 3.0
Course coordinators: prof. Jasna Omejec
Lecturers: prof. dr. sc. Lana Ofak - Lectures
prof. dr. sc. Frane Staničić - Lectures
prof. dr. sc. Marko Šikić - Lectures
Basic data
Concessions and Concessionized Public Service Public Law and Public Administration - 1., 2., 3. semester
3.0 166996
Lecturer in charge Consultations Location
prof. Jasna Omejec

Tuesday from 18:30 to 20:00

Ćirilometodska 4, room 10 / prizemno
Lecturer Consultations Location
prof. dr. sc. Lana Ofak (Lectures)

Mondays from 9:30 - 11:00 PAM

Ćirilometodska 4, room 3/prizemno
prof. dr. sc. Frane Staničić (Lectures)

Tuesdays from 10.15 AM - 11.45 AM

Ćirilometodska 4, room 11/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić (Lectures)

Wdenesdays from 4PM-5:30PM

Ćirilometodska 4, room 25, I. kat
Literature
REQUIRED: Borković, I.; Koncesionirana javna služba u francuskom upravnom pravu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 30/1, 1993; (1993), str. 3-18
REQUIRED: Borković, I.; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str
REQUIRED: Đerđa, D.; Upravnopravni aspekti koncesija, doktorska disertacija; (2005), str
REQUIRED: Đerđa, D.; Ugovor o koncesiji, Hrvatska javna uprava, br. 3., 2006.; (2006), str. 85.-120
REQUIRED: Đerđa, D.; Ugovor o koncesiji u pravnom režimu upravnih ugovora, Vodno gospodarstvo u svjetlu novog Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva; Inženjerski biro (2010), str. 80.-101
REQUIRED: Đerđa, D.; Pravno uređenje koncesija u pravu Europske unije, Hrvatska pravna revija, 15 (2015), 3; (2015), str. 45-53
REQUIRED: Medvedović, D.; Novo pravno uređenje koncesija, u: Zbornik 47. Susreta pravnika, Zagreb; , str. 397.-432
REQUIRED: Šikić, M., Staničić, F.; Pravna narav ugovora o koncesiji, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 48 (2011), 2; (2011), str. 419-441
REQUIRED: Staničić, F.; Koncesije u sektorima voda, distribucije plina i toplinske energije te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, Barbić, Jakša; Giunio, Miljenko (ur.)., Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16; (2016), str. 183-228
REQUIRED: Đerđa, D.; Opće pravno uređenje koncesija u Republici Hrvatskoj, Hrvatska pravna revija. 15 (2015), 6; (2015), str. 37-50
RECOMMENDED: Đerđa, D.; Koncesije, Hrvatska pravna revija. 15 (2015), 2; (2015), str. 55-64
RECOMMENDED: Seidel, A., Reimer, E., Moestl, M.; Algemeines Verwaltungsrecht mit Kommunalrecht 2. Aufl.; (2005), str
RECOMMENDED: Basic elemnts of law on concession agreement; OECD (2000), str
RECOMMENDED: Seidel, A., Reimer, E., Moestl, M.; Algemeines Verwaltungsrecht mit Kommunalrecht 2. Aufl.; (2005), str
RECOMMENDED: Maurer; Allgemeines Verwaltungsrecht; (1992), str
RECOMMENDED: Gaudement, Yves; Droit administratif, 18. ed.; LGDJ (2005), str
RECOMMENDED: Knapp B.; Grundlagen des Vewaltungsrechts, I-II; Basel-Franfurt/Main (1992), str
RECOMMENDED: Moor P.; Droit administratif; Berne (1994), str
Description
Exam dates