OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Opće upravno pravo II.
Opće upravno pravo II
Studij: Javna uprava - 4. semestar
Šifra: 111404
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Lana Ofak
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Opće upravno pravo II Javna uprava - 4. semestar
7.0 111404
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Lana Ofak

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 9  do 10.30h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. GLAVA I. (poglavlja II., III., IV. (odjeljak 1. i 3.) i V. (uvodni dio, odjeljak 1. i 2.), str. 12-30. te str. 32-38.), GLAVA VII. (str. 131-154.), GLAVA VIII. (str. 155-164.), GLAVA IX. (str. 165-186.), GLAVA XI. (poglavlje I. (odjeljak 3.), str. 206-208.), GLAVA XII. (poglavlje V., str. 221-229.), GLAVA XIII. (str. 230-241.), GLAVA XIV. (str. 242-260.), GLAVA XXI. (str. 585-602.) i GLAVA XXII. (poglavlje I. (odjeljak 1.), str. 603-605.)
Omejec, Jasna; Prezentacije s predavanja dostupne putem sustava za e-učenje Merlin; , str
Zakon o sustavu državne uprave; , str
Zakon o općem upravnom postupku; , str. članci 150-154
Zakon o koncesijama; , str
Zakon o hrvatskom državljanstvu; , str
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade; , str
Prekršajni zakon; , str. članci 1-81
Zakon o državnim maticama; , str
Zakon o osobnom imenu; , str
Zakon o osobnoj iskaznici; , str
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana; , str
Zakon o prebivalištu; , str
Zakon o osobnom identifikacijskom broju; , str
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola; , str. članci 1-24. i članci 31-36.a
Zakon o ustanovama; , str
Prezentacije s predavanja dostupne putem sustava za e-učenje Merlin; , str
Opis predmeta
Organizacija i poslovi državne uprave. Odnosi državne uprave. Pravni položaj fizičkih i pravnih osoba u odnosu na upravu. Odnosi između uprave i sudstva.
Odgovornost države, jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela te njihovih djelatnika za štetu nanesenu fizičkim i pravnim osobama u obavljanju autoritativnih djelatnosti.
Javna služba i koncesionirana javna služba. Ustanove. Koncesije. Upravni (administrativni, javnopravni) ugovori.
Statusno upravno pravo. Državljanstvo. Osobni status - građanska stanja (državne matice, osobno ime, osobna iskaznica, putne isprave, prebivalište i boravište, OIB).
Upravnopravni odnosi stvarne naravi. Pojam općeg dobra i javne stvari (dobra). Vrste javnih dobara. Upravnopravni režim upravljanja i korištenja općeg i javnog dobra.
Izvlaštenje i drugi autoritativni zahvati uprave kojima se ograničava ili oduzima vlasništvo. Poseban nadzor uprave nad opasnim stvarima i stvarima osobite važnosti.
Prekršajno pravo - uvodna i materijalnopravna pitanja.
Osnove europskog upravnog prava.
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.