SUDSKA KONTROLA UPRAVE:
Sudska kontrola uprave
Sudska kontrola uprave
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 174342
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Mateja Held
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: prof. dr. sc. Lana Ofak - Predavanja
Osnovni podaci
Sudska kontrola uprave Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
6.0 174342
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
prof. dr. sc. Frane Staničić

Četvrtkom od 12 do 13:30

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
izv. prof. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 10:30 do 12 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 9  do 10.30h.

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lana Ofak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 9:30 - 11:00

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Literatura
OBVEZNA: Đerđa, Dario, Šikić, Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; (2012), str
OBVEZNA: Jean Marc Sauve; Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu (2008), str
OBVEZNA: Preporuka /Recommendation Rec (2004)2 Vijeća ministara Europskog vijeća o sudskom nadzoru akata uprave; , str
OBVEZNA: Bosiljka Britvić Vetma; Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu (2013), str. 2
OBVEZNA: Ljubanović, Boris, Bosiljka, Britvić-Vetma; Vrste upravnih sporova; Hrvatska i komparativna javna uprava (2011), str
OBVEZNA: Medvedović, D.; Upravno sudstvo u Hrvatskoj - prilog za povijesni pregled, u knj. Hrestomatija upravnog prava, Zagreb, 2003.; , str
PREPORUČENA: Krbek, I.; Sudska kontrola naredbe; Zagreb (1939), str
PREPORUČENA: Popović, S.; O upravnom sporu; Beograd (1955), str
PREPORUČENA: Stojanović, M.; Sudska kontrola akata uprave; Beograd (1963), str
PREPORUČENA: Aviani, D.; Parlamentarni ombudsman; Split (1999), str
PREPORUČENA: Omejec, J., "Razumni rok" u interpretacioji Ustavnog suda Republike Hrvatske, Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava, Zagreb, 2000.,; , str
PREPORUČENA: Komentari Zakona o upravnim sporovima: Ivančević-Lalić, Androjna, Dragojlović-Mihailović, Krijan, Majstorović, Perović, Bačić-Tomić Tratar, B., Upravni spor, Ljubljana 2002.; , str
PREPORUČENA: Schwarze J. European administrative law, London 2006.; , str
PREPORUČENA: Chapus, R. Droit du contentieux administratif, Paris, 2004.; , str
PREPORUČENA: Craig, Paul, European administrative law, Oxford, 2006.; , str
PREPORUČENA: Detterbeck, S. Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungs- prozessrecht, 3. Aufl. Beck, Muenchen 2005.; , str
PREPORUČENA: Brisson, J.-F., Les recours administratifs en droit public francais: contribution a l'etude du contentieux administratif non juridictionnel, Paris: L.G.D.J, 1996; , str
PREPORUČENA: Guy-Ecebert, C., Procedure administrative et mediation, Bruyant, Bruxelles, 2002.; , str
PREPORUČENA: Gaudement, Yves, Droit administratif, 18. ed. LGDJ; Paris, 2005.; , str
PREPORUČENA: Hoffman-Riem, Schmidt-Assmann, Voskuhlem Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, Beck, Muenchen, 2006.; , str
PREPORUČENA: Leroy, M., Contentieux administratif, Bruxelles, 2004.; , str
PREPORUČENA: Debbasch-Ricci, Contetieux administratif, Paris, 1994.; , str
PREPORUČENA: Langavant E.-Rouault M-C., Le Contentieux administartif, Paris, 1978.; , str
PREPORUČENA: Pouille A., Le pouvoir judiciaire et les tribunaux, Paris, 1985.; , str
PREPORUČENA: Erichsen H.E. Verwaltungsrecht und Verwaltungsrechtbarkeit, Band I-III, Munchen 1987-1995.; , str
PREPORUČENA: Machacek, R. (Hrsg.) Verfahren vor dem Verfassungsgerichthof und vor dem Verwaltungsgerichthof, 5. Aufl., Wien 2004.,; , str
PREPORUČENA: Gerichtschutz gegen die Exekutive, Tom I. -III., Koln Berlin, Bonn, Munchen, NY, 1970; , str
PREPORUČENA: Sodan, H, /Ziekow, J. (Hrsg.), Verwaltungsgerichtodnung, Kommentar, 2. Aufl. Nomos, 2005.,; , str
PREPORUČENA: Brown - Bell, French administrative law, Oxford, 1998.; , str
PREPORUČENA: Wraith R.E.-Hutchesson, Administative tribunals, London, 1973; , str
PREPORUČENA: Review of tribunals- Leggett's report, London 2001.; , str
PREPORUČENA: Smith, S, de, Wolf, H.; Jowell, j., Judicial review of administrative action, London, 1995.,; , str
PREPORUČENA: Wuertenberger, Thomas, Verwaltungsprozessrecht, 2. Aufl. C.H.Beck, Muenchen, 2006.; , str
PREPORUČENA: Deguergue, M. Procdeure administrative contentieuse, Montchrestien, Paris, 2003.; , str
PREPORUČENA: Stelkens, Bonk, Sachs, Verwaltungsverfahrengesetz, Kommentar, 6. Aufl., Beck, Muenchen 2001.; , str
Opis predmeta
Cilj kolegija je u produbljivanju znanja o upravno-sudskom nadzoru. Zbog toga se studente upoznaje s osnovnim modelima takvog nadzora u svijetu, te ih se nakon toga podrobnije upoznaje s razvojem upravnog sudovanja u hrvatskoj, kao i s pozitivno-pravnim uređenjem. U konačnici smisao i cilj kolegija je u približavanju studentima spoznaje o presudnoj važnosti sudskog nadzora nad upravom za razvoj modernih pravnih država.
Ispitni rokovi
Obavijesti