:
Anketa
Ove akademske godine (2018./2019.) pohađao/la sam predavanja iz Upravnog prava i smatram:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 18 [39.1%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jer su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava i jer su mi olakšala spremanje ispita
  • 11 [23.9%] - da su bila korisna i zbog mogućnosti izlaska na kolokvij i jar su olakšala moje razumijevanje Upravnog prava
  • 12 [26.1%] - da su bila korisna samo zbog mogućnosti izlaska na kolokvij
  • 5 [10.9%] - da nisu bila korisna

Broj glasova: 46
Anketa
Predavanja iz Upravnog prava u akademskoj godini 2017./2018. ocijenio/la bih ocjenom:
 Tortni     Stupčasti     Složeni    Linije   |  Legenda ∇  
  • 3 [27.3%] - izvrstan
  • 6 [54.5%] - vrlo dobar
  • 0 [0.0%] - dobar
  • 1 [9.1%] - dovoljan
  • 1 [9.1%] - nedovoljen

Broj glasova: 11
Obavijesti
Poštovane kolegice i kolege, na ispitnom roku u studenom 2019. godine važeća literatura je još Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine br. 150/2011, 12/2013 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/2016 i 104/2016. Od prvog ispitnog roka na redovnom zimskom roku 2020. godine u siječnju 2020., ispitna literatura je novi Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine br. 66/2019. Za opći kolokvij u siječnju 2019. novi Zakon o sustavu državne uprave dio je literature u odgovarajućim dijelovima koji potpadaju pod poglavlja knjige Borković, I. Upravno pravo: Pravni izvori upravnog prava (Opći akti ministara), Podzakonski općenormativni akti te Kontrola nad upravom unutar same uprave.
U „Narodnim novinama“ br. 102/19. objavljen je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu  koji stupa na snagu 1. siječnja 2020.  Navedeni zakon postat će dio ispitne literature (uključujući i kolokvij) od siječnja 2020.
Dijelovi Prekršajnog zakona koji ne čine ispitnu literaturu za ispit Upravno pravo: