Kolokvij iz Upravnog prava

Katedra za upravno pravo omogućava studentima da kolokviraju određeni dio gradiva na pisanom kolokviju tijekom svake akademske godine.

Pravo izlaska na kolokvij imaju svi studenti modularne nastave koji su upisani po prvi put u kolegij. Odlukom uprave Fakulteta, s početkom modularne nastave na 4. godini studija ponavljači nemaju mogućnost polaganja kolokvija.

S obzirom na iznimnu situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa, te obnovom zgrada oštećenih potresom, Katedra omogućava pristup kolokviju svim studentima modularne nastave koji su prvi put upisani u kolegij neovisno o broju dolazaka na predavanja.

Oni studenti koji na kolokviju postignu pozitivnu ocjenu imaju pravo na oslobođenje od kolokviranog dijela gradiva i na pisanom dijelu i na usmenom dijelu ispita.

Pravo na oslobođenje od kolokviranog dijela gradiva ima vremenski rok i to do kraja tekuće akademske godine u kojoj je kolokvij položen, a može se iskoristiti do tri puta (od 4. prijave ispita više ne vrijedi).

Gradivo kolokvija obuhvaća glave IV., V., VI., IX. i XVII. iz udžbenika Borković Ivo, Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2002. te sljedeće propise:

Ustav Republike Hrvatske, članci: 5., 9., 10., 16.–20., 32., 33., 46., 79.–93., 100., 101., 104., 107. do 116., 121.a stavak 1., 122.–130., 132.–139. i 141.a–141.d (numeracija članaka prema redakcijskom pročišćenom tekstu Ustavnog suda RH)

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o pučkom pravobranitelju

Zakon o Vladi Republike Hrvatske, članci: 30.–32.

Zakon o sudovima, članci 2.–5., 14. i 40.

Zakon o upravnim sporovima, članci: 3., 4., 58., 59. i 78.

Zakon o općem upravnom postupku, članci: 5., 12., 107., 117. i 123. st. 4.

Zakon o sustavu državne uprave, članci: 28.–32., 36.–43.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, članci: 8., 18., 23., 27., 33., 35., 35.a, 35.b, 36., 39., čl. 40., čl. 40.a, 53., 40.b i 73.–83.

Zakon o ustanovama, članci 63. i 64.

Zakon o hrvatskom državljanstvu

Zakon o pravu na pristup informacijama, članci: 1. –26., 35.–40. i 60.

 

Za pozitivnu ocjenu iz kolokvija potrebno je ostvariti 50% točnih odgovora, a bodovna skala za pozitivne ocjene je sljedeća:

50,00 - 64,99 - dovoljan (2)

65,00 - 79,99 - dobar (3)

80,00 - 89,99 - vrlo dobar (4)

90,00 - 100,00 - izvrstan (5)