Predmeti koje izvode članovi Katedre za upravno pravo

Predmeti

specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Institucije hrvatskog upravnog prava 1 4.0
0,0,0
INFO
Institucije hrvatskog upravnog prava-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Institucije upravnog prava 1 5.0
0,0,0
INFO
Institucije upravnog prava -seminarski rad 1 5.0
0,0,0
INFO
Izrada pravnih propisa u državnoj upravi 2 5.0
0,0,0
INFO
Izrada pravnih propisa u državnoj upravi - seminarski rad 2 5.0
0,0,0
INFO
Načela europskog upravnog prava 2 5.0
0,0,0
INFO
Načela europskog upravnog prava -seminarski rad 2 5.0
0,0,0
INFO
Posebni upravni postupci 1 5.0
0,0,0
INFO
Posebni upravni postupci -seminarski rad 1 5.0
0,0,0
INFO
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave 2 5.0
0,0,0
INFO
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave -seminarski rad 2 5.0
0,0,0
INFO
Sudska kontrola uprave 2 6.0
0,0,0
INFO
Sudska kontrola uprave -seminarski rad 2 5.0
0,0,0
INFO
Upravno procesno pravo 1 6.0
0,0,0
INFO
Upravno procesno pravo - seminarski rad 1 5.0
0,0,0
INFO
doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Akti uprave u hrvatskom i poredbenom pravu 1 3.0
1,0,0
INFO
Javnopravna ograničenja prava vlasništva 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Javnopravna ograničenja prava vlasništva 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Javnopravni položaj stranaca u hrvatskom i poredbenom pravu 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Javnopravni položaj stranaca u hrvatskom poredbenom pravu 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Koncesije i koncesionarna javna služba 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Koncesije i koncesionarna javna služba 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Načela europskog upravnog prava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Načela europskog upravnog prava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Poredbeno upravno procesno pravo 2 3.0
1,0,0
INFO
Posebni upravni postupci 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Posebni upravni postupci 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Postupci javnih nabava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Postupci javnih nabava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo neprofitnog sektora 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Pravo neprofitnog sektora 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu državne uprave i javne uprave 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Sudski nadzor uprave u poredbenom i hrvatskom pravu 3 3.0
1,0,0
INFO
Suvremene tendencije državljanskog prava 1, 2, 3 3.0
1,0,0
INFO
Suvremene tendencije državljanskog prava 1, 2, 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo 1 4.0
1,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Akademsko pisanje 1 4.0
0,0,0
INFO
Electronic communications regulation 9 4.0
1,1,1
INFO
European Convention on Human Rights and Administrative Law 9 4.0
1,1,1
INFO
International and EU Energy Law and Energy Security 9 4.0
1,1,1
INFO
Javna nabava 9 4.0
0,0,0
INFO
Napredni seminar - diplomski rad 10 30.0
0,0,0
INFO
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje 9 4.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 10 4.0
0,0,0
INFO
Religija, pravo i društvo 9 4.0
0,0,0
INFO
Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih organizacija 9 4.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo 7 8.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo - seminar 8 4.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo - vježbe 7 2.0
0,0,0
INFO
Upravno procesno pravo 10 4.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Osnove upravnog prava 5 6.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 10.0
0,0,0
INFO
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje 1 5.0
0,0,0
INFO
Osnove upravnog prava 1 6.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europsko upravno pravo 5 5.0
0,0,0
INFO
Europsko upravno pravo 5 3.0
0,0,0
INFO
Građevinsko upravno pravo 5 5.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 6 9.0
0,0,0
INFO
Konzularno pravo 5 5.0
0,0,0
INFO
Opće upravno pravo I. 3 5.0
0,0,0
INFO
Opće upravno pravo II 4 7.0
0,0,0
INFO
Policijsko upravno pravo 6 5.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 6 5.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 6 3.0
0,0,0
INFO
Stručna praksa 5 4.0
0,0,0
INFO
Upravno postupovno pravo 5 7.0
0,0,0
INFO
Upravno postupovno pravo 3 6.0
0,0,0
INFO
Upravno postupovno pravo - vježbe 6 4.0
0,0,0
INFO
Upravno postupovno pravo - vježbe ECTS 6 4.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo I. 1 4.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo II. 2 4.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Javna nabava 1 3.0
0,0,0
INFO
Migracije, azil i stranci 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudska kontrola uprave 1 5.0
0,0,0
INFO
Sudska kontrola uprave - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Upravno postupovno pravo 1 7.0
0,0,0
INFO