USTAVNO PRAVO - SEMINAR:
Obavijesti
  Za studente upisane u kolegij "Ustavno pravo - seminar", sve obavijesti vezane uz raspored seminarske nastave, predviđene teme i uz njh vezanu literaturu mogu se pronaći u sustavu za e-učenje Merlin , pod kolegijem vidljivom u popisu "Moji e-kolegiji". Uz slanje e-mailova na @pravo.hr adresu elektroničke pošte nastavnika, studenti sa svojim voditeljem seminara mogu alternativno komunicirati i kroz poruke u sustavu Merlin.     Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske dostupne su pretraživanjem baze ustavnosudske prakse na poveznici:  https://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf       U pisanju seminarskih radova, studenti mogu konzultirati i odabrane radove članova Katedre, te relevantne propise, sudsku praksu i web resurse navedene u izborniku lijevo pod "REPOZITORIJ".