OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javni menadžment (predmet)
Javni menadžment
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111461
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Izvođači: doc. dr. sc. Petra Đurman - Predavanja
doc. dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javni menadžment Javna uprava - 1. semestar
5.0 111461
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Petra Đurman (Predavanja)

Konzultacije su moguće u različitim terminima uz prethodnu najavu i dogovor

Ćirilometodska 4, soba 27
doc. dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
Literatura
Inge Perko-Šeparović; Izazovi javnog menadžmenta, dileme javne uprave; (2006), str. [object Object]
Inge Perko-Šeparović; Paradoksi novog javnog menadžmenta; Fakultet političkih znanosti (2003), str. 85-94
Inge Perko-Šeparović; Novi javni menadžment - britanski model; Politička misao, 39 (4) (2002), str. 31-44
Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom društvu; Pravni fakultet (2021), str. 104-132
Đulabić, Vedran; Primjena tržišnih instrumenata u javnoj upravi: mogućnosti i ograničenja; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2014), str. 9-27
Đulabić, Vedran; Povelje javnih službi: pokušaj podizanja kvalitete javne uprave i jačanja uloge građana; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 56., br. 1 (2006), str. 7-48
Manojlović, Romea; Upravljanje učinkom u hrvatskoj lokalnoj samoupravi; Institut za javnu upravu (2016), str. 65-96
Opis predmeta
Uvodno predstavljanje predmeta. Određenje predmeta i područja javnog menadžmenta. Povijesni pregled javnog menadžmenta. Ishodište javnog menadžmenta u SAD-u. Teorije organizacije i javni menadžment. Klasična teorija organizacije i prvi menadžerski pristup reformi izvršne vlasti u SAD-u.
Menadžerizam i proračun. Menadžerizam i upravljanje ljudskim potencijalom u javnom sektoru. Odnos javnog menadžmenta i javnih politika. Pojava "novog javnog menadžmenta" kao dimenzija globalizacije. Modeli reforme/Modernizacije javne uprave. Model privatizacije i tržišta. Komparativna analiza procesa privatizacije u svijetu. Model upravljanja putem rezultata i pripadajuća kultura organizacije. Restrukturiranje organizacija. Reforma lokalne razine. Odnos prema građaninu (Citizen's Charter)/ Pružanje usluga ("service delivery") - "Value for money" . Model dobrog upravljanja. Javno-privatno partnerstvo. Evaluacija rezultata koji se postižu pojedinim modelom. Formiranje portfolia modela reformi javne uprave. Relevantnost za hrvatski javni sector.
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.