OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javni menadžment (seminar)
Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.