OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave
Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave
Studij: Državna uprava - 3. semestar
Šifra: 128010
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
doc. dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 29. 01. 2024.
  • 12. 02. 2024.
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave Državna uprava - 3. semestar
5.0 128010
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: meet.google.com/fxd-udpq-hhv

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
doc. dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Konzultacije se odvijaju preko Google meet-a uz prethodnu najavu i prema dogovoru sa studentom.

Ćirilometodska 4, soba 43
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Anamarija Musa; Agencijski model javne uprave; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 400-482, 541-575
Koprić, Ivan; Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. V, br. 1/2014), na https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanakid_clanak_jezik=180311 (2014), str. 8-34
Koprić, Ivan; Reforma javne uprave u Hrvatskoj: ni bolni rezovi ni postupne promjene - nužna je nova upravna paradigmaKoprić, Ivan; Političke analize, vol. VII, br. 26, nahttps://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanakid_clanak_jezik=246796 (2016), str. 3-12
Marčetić, Gordana; Izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi u 21. stoljeću; U: G. Marčetić, T. Vukojičić Tomić, I. Lopižić(ur.) Normalizacija statusa javn ih službenika - rješenje ili zamka) (2019), str. 1-36
Lopižić, Iva; Dekoncentrirane državne službe i lokalna samouprava: faktor kapaciteta; 14. Forum za javnu upravu, Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, https://iju.hr/Dokumenti/fju_14.pdf (2018), str. 25-44
Giljević, Teo; Koordinativni kapacitet Vlade Republike Hrvatske: aktualno stanje i preporuke za poboljšanje; Fondacija Centar za javno pravo/Stiftung Kompetenzzentrum fuer Oeffentliches Recht, http://fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Teo_Giljevic.pdf (2017), str. 66-72
Opis predmeta
Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav i državna uprava kao sustav. Suvremeni upravni razvoj. Oblici privatizacije dijelova državne uprave. Promjene odnosa u upravnim sustavima. Instrumenti koordinacije. Klasifikacija upravnih poslova. Promjene načina obavljanja upravnih poslova. Promjene u pogledu upravnog osoblja. Oblici nadzora državne uprave. Razvoj odnosa građana i uprave. Utjecaj međunarodnih organizacija i upravnih procesa na mijenjanje nacionalnih upravnih sustava. Državna uprava u Hrvatskoj. Utjecaj Sabora na upravu. Ovlasti predsjednika Republike u odnosu na državnu upravu. Vlada i centar Vlade. Središnja državna uprava. Lokalni organi državne uprave. Poslovi državne uprave i načini njihovog obavljanja. Izvršne agencije. Nezavisna regulacijska tijela. Odnosi u sustavu državne uprave. Hrvatsko upravno osoblje. Odnos službenika prema građanima. Nadzor nad hrvatskom državnom upravom. Upravne reforme. Javna uprava i vrijednosti. Promjene vladajućih upravnih doktrina u suvremeno doba. Pojam i tipovi reformi. Tradicionalni weberijanski model uprave, kriza socijalne države i suvremene upravne reforme. Uzroci, mjerila i faktori uspješnosti upravnih reformi. Promjene položaja građana prema upravi. Upravno osoblje u reformi. Organizacijska kultura. Upravne reforme u pojedinim europskim zemljama. Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave. Hrvatska uprava i europska integracija. Europski upravni prostor i europski upravni standardi. Uloga i djelovanje SIGMA-e. Područja, komponente i mjere modernizacijske reforme. Dosadašnja reformska iskustva, poticaji i ograničenja.
Ispitni rokovi
29. 01. 2024.
12. 02. 2024.
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.