:
Organizacija uprave i socijalnih službi
Obavijesti
Od zimskog ispitnog roka 24.01.2023. nadalje, pisani i usmeni ispiti će se održavati uživo, u prostorijama Fakulteta. Pisani ispit sastoji se od ukupno 11 pitanja. Odgovori se boduju sa 0, 1 ili 2 boda. Ukupno je moguće ostvariti najviše 22 boda, a za pozitivan test potrebno je ostvariti najmanje 11 bodova i dobiti 1 odnosno 2 boda na najmanje 6 pitanja, tj. imati najviše 4 nule. Ispit se piše u trajanju od 50 minuta. Primjeri pitanja: 1. Objasnite temeljne funkcije koje se nastoje ostvariti standardizacijom postupanja u upravi. 2. Što je remunicipalizacija i zbog čega do nje dolazi? 3. Koji su legitimacijski, a koji socijalni učinci menadžerskih reformi?
Obavještavaju se studenti da će se na izvanrednom ispitnom roku  22.11.2022 . pisani dio ispita održati  on-line, putem sustava Merlin , u istom obliku kao na svim ispitnim rokovima koji su se održavali putem Merlina. Detaljne upute o načinu održavanja ispita će biti objavljene na Merlinu u tjednu prije ispitnog roka. Od zimskog ispitnog roka 24.01.2023. nadalje , pisani i usmeni ispiti će se održavati  uživo , u prostorijama Fakulteta. O konceptu pisanog ispita koji će se provoditi uživo studenti će biti obaviješteni do 15.12.2022. putem Merlina i mrežnih stranica Fakulteta.