OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Reforma javne uprave u europskom kontekstu
Reforma javne uprave u europskom kontekstu
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 84049
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
prof. dr. sc. Vedran Đulabić
prof. dr. sc. Anamarija Musa
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Reforma javne uprave u europskom kontekstu Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 84049
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Konzultacije su moguće putem Google Meeta ili uživo, uz prethodnu najavu putem e-maila radi dogovora o terminu i načinu konzultacije. 

 

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
OBVEZNA: Peters, B.G. and J Pierre, eds.; The Handbook of Public Administration; (2008), str. selected
OBVEZNA: ­D.Kettl; The Transformation of Governance: Globalization, Devolution and the Role of Government; Public Administration Review, 60:6 (2000), str
OBVEZNA: ­H. C. H. Hofmann, A. H. Tuerk:; EU Administrative Governance,; (2006), str. selected
OBVEZNA: ­Koprić, A. Musa, G. Lalić Novak; What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to the European administrative space; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 61(5) (2011), str. 1515-1560
OBVEZNA: ­Koprić, I.; Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance. U: Ann Marie Bissessar (ed.) Governance: Is It for Everyone?; New York: Nova Science Publishers, Inc. (2012), str
OBVEZNA: Koprić, I., Kovač, P.; European Administrative Space. Spreading Standards, Building Capacities; NISPACee, Bratislava, Slovakia (2016), str. selected
OBVEZNA: Musa, A., Marčetić, G., Đulabić, V., Manojlović, R.; Reforma javne uprave u europskom kontekstu (odabrani tekstovi) text - A reader (selected readings of key authors); Online publikacije, Katedra za upravnu znanost (2020), str. 1-250 (od ljetnog semeestra)
OBVEZNA: OECD; The principles of public administration; OECD (2014), str. selected
PREPORUČENA: ­T. Bovaird, E. Loeffler (eds.); Public management and governance; Abingdon, New York: Routledge (2009), str. selected
PREPORUČENA: ­B.G.Peters, M. Painter; Administrative traditions; Palgrave MacMillan (2000), str. selected
PREPORUČENA: ­T.A.J. Toonen; Administrative Reform: Analytics, in Peters, B.G. and J Pierre, eds.; The Handbook of Public Administration (2008), str. selected
PREPORUČENA: ­F.Cardona; Assessing the Approximation of Administrative Principles and Practices among EU Member States; OECD Sigma (2005), str. selected
PREPORUČENA: ­Koprić; Attracting and Retaining the Best People in Civil Service; UNDP (2010), str. 1-40
PREPORUČENA: ­G. Marčetić, D. Prelec; Development of a Human Resources Development Strategy in Croatian Civil Service; Croatian International Relations Review, no. 62/63 (2011), str. 41-56
PREPORUČENA: ­H. Wollmann; Provision of Public Services in European Countries: From Public/Municipal to Private and Reverse; Croatian and Comparative Public Administration, 11(4), str. 889-910
PREPORUČENA: ­Kuhlmann Sabine and Fedele Paolo; New public management in continental Europe: local government modernization in Germany, France and Italy from a comparative perspective, in: H. Wollmann, G. Marcou (eds); The Provision of public services in Europe (2010), str. 49-74
PREPORUČENA: ­Van de Gronden; Social services of general interest and EU law, in: Szyszczak, Davies, Andenaes, Bekkedal (eds); Developments in Services of General Interest, Berlin (2011), str. 123-153
PREPORUČENA: ­Koprić, V. Đulabić; Democratic Potentials and Dynamics of Regionalism on the Former Yugoslav Territory; http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/democracy/news-and-events/events/conferences/2012/papers-2012/Kopric-Djulabic-wshop3.pdf (2012), str. 1-19
PREPORUČENA: ­Wollmann H., Balboni E., Gaudin J., Marcou G.; The multi-level institutional setting in Germany, Italy, France and the UK: a comparative overview, in: H. Wollmann, G. Marcou (eds); The Provision of public services in Europe (2010), str. 15-48
PREPORUČENA: ­Koprić, I.; Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. II., no. 1/2011. (2011), str. 1-39
Opis predmeta
Kolegij pruža obuhvatan pregled suvremenih reformi javne uprave u Europi, s posebnim naglaskom na promjene u upravnom razvoju u okviru i uslijed članstva u Europskoj uniji. Tri s temeljne komponente: komparativna (prvi dio), europska (drugi dio) te hrvatska (treći dio).
U prvom se dijelu analiziraju upravne reforme u europskim državama, uključujući promjene u status službenika, proces decentralizacije i načelo supsidijarnosti, te razvoj u pogledu kvalitete i inovacija u javnoj upravi, s posebnim osvrtom na učinkovitost i odgovarajuće regulatorne instrumente. .
U drugom dijelu se analizira promjena uloge javne uprave u EU, posebno u smislu napora koje EU čini kako bi pomogla zemljama kandidatkinjama da reformiraju svoje uprave. pruža se uvid u novu europsku politiku i regulaciju u odnosu na pružanje javnih usluga (public services) kao i institucionalne posljedice tog trenda koje se odražavaju u bujanju regulatornih agencija. Konačno, analizira se uloga javne uprave u implementaciji i koordinaciji europskih politika.
Treći dio kolegija nudi uvod i pregled reforme javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj, u smislu modernizacije središnje državne uprave te poboljšanja pružanja javnih usluga, kako na lokalnom tako na centralnom nivou, uz poseban osvrt na tematiku regulacije. Na temelju prethodno obrađenih nastavnih jedinica studenti će biti u mogućnosti ocijeniti relativne uspjehe hrvatskog procesa upravne reforme unutar europskog i EU konteksta.
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.