OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Regulacijski menadžment
Regulacijski menadžment
Studij: Državna uprava - 4. semestar
Lokalna samouprava - 4. semestar
Šifra: 128008
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević
Izvođači: Slavica Banić , pred. - Predavanja
doc. dr. sc. Petra Đurman - Predavanja
Boris Zelenika , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 11. 06. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Regulacijski menadžment Državna uprava - 4. semestar
Lokalna samouprava - 4. semestar
5.0 128008
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević

Četvrtak od 11:30-13:00h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: meet.google.com/fxd-udpq-hhv

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
Slavica Banić , pred. (Predavanja)
doc. dr. sc. Petra Đurman (Predavanja)

Konzultacije su moguće u različitim terminima uz prethodnu najavu i dogovor

Ćirilometodska 4, soba 27
Boris Zelenika , pred. (Predavanja)
Literatura
OBVEZNA: Musa, A., Džinić, J., Giljević, T., Koprić, I., Lalić Novak, Đurman, P., G., Lopižić, I., Banić, S., Zelenika, B.; Regulacijski menadžment; u pripremi (2021), str
OBVEZNA: Zakon o procjeni učinka propisa NN, 44/17; , str
OBVEZNA: Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15; čl. 10-12; , str
OBVEZNA: Poslovnik Hrvatskoga sabora, NN 81/13 (čl. 60-65 i Dio VIII, dio IX); , str
OBVEZNA: Poslovnik Vlade Republike Hrvatske, NN 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16 (čl. 28-49); , str
OBVEZNA: Uredba o provedbi procjene učinaka propisa; (2017), str
OBVEZNA: Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, NN 140/2009; , str
PREPORUČENA: Džinić J.; Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona; Hrvatska i komparativna javna uprava 11(3) (2011), str. 652-656; 660-676
PREPORUČENA: Koprić I. et al.; Upravna znanost; Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 21-26, 72-78, 124-132, 193-196, 339-344
PREPORUČENA: Koprić I., Musa A., Đulabić V., ur.; Agencije u Hrvatskoj; (2013), str. 1-25, 103-151
PREPORUČENA: Musa, A., Džinić, J.; Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj; Institut za javnu upravu, Zagreb (2012), str. 6-50
PREPORUČENA: Musa A.; Prilagodba procesa pripremanja propisa europskim integracijama, osim poglavlja 3.3; Godišnjak Akademije pravnih znanosti, vol.6., br.1., na http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanakid_clanak_jezik=224340 (2015), str. sve osim poglavlja 3.3
PREPORUČENA: Musa A.; Regulacija rizika kao faktor upravljanja krizama, neki upravni i pravni aspekti; Zbornik radova 2. Konferencije Hrvatske platforme za upravljanje krizama (2011), str
PREPORUČENA: Zelenika, B.; Suvremeni pristupi zakonodavstvu i stvaranje stabilnog zakonodavnog okvira za ekonomski rast; 8. zagrebački ekonomski forum http://www.fes.hr/E-books/pdf/ZEF_8_web.pdf (2014), str
PREPORUČENA: Vidačak, I.; Nedržavni akteri u procesima oblikovanja javnih politika u Hrvatskoj; 8. zagrebački ekonomski forum http://www.fes.hr/E-books/pdf/ZEF_8_web.pdf, str
PREPORUČENA: Vidačak, I., Đurman, P.; Savjetovanje s javnošću u donošenju propisa: kvaliteta javnog odlučivanja i sudjelovanje građana.; U: I. Koprić, A. Musa, T. Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora, Institut za javnu upravu (2017), str. 73-92
Opis predmeta
Predmet Regulacijski menadžment bavi se pitanjem upravljanja procesom izrade propisa te kvalitetom propisa.
Nastava se odvija kroz 7 termina po četiri ili pet sati (srijedom poslijepodne) u travnju i svibnju. Nastava za izvanredne studente odvija se u dva termina od pet sati poslijepodne u ožujku/travnju.
Sadržaj: Uvod: značenje i razvoj procesa "bolje regulacije" i pametne regulacije. Regulatorna reforma kao izraz potrebe za boljom regulacijom. Metode bolje regulacije. Poboljšanje kvalitete izrade propisa u Europskoj uniji. Komparativni prikaz stanja u europskim zemljama. Procjena učinka propisa - značenje, razvoj, primjena. Savjetovanje - minimalni standardi za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Administrativni troškovi i administrativna opterećenja. Izbor instrumenata reguliranja. Standardni model troška kao metoda procjene administrativnih opterećenja; značenje i primjena. Pojednostavljenje zakonodavstva kao jedan od prioriteta procesa regulatorne reforme. Transpozicija i implementacija europskog zakonodavstva: problemi i mjere. Međuinstitucionalni sporazum o kvaliteti izrade propisa EU-a. Procjena učinka propisa u Hrvatskoj. Stanje zakonodavstva i procesi bolje regulacije u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
11. 06. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.