OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Teorija organizacije
Teorija organizacije
Studij: Državna uprava - 3. semestar
Lokalna samouprava - 3. semestar
Šifra: 128003
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 29. 01. 2024.
  • 12. 02. 2024.
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Teorija organizacije Državna uprava - 3. semestar
Lokalna samouprava - 3. semestar
5.0 128003
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h. Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a, uz obaveznu prethodnu najavu putem e-maila. Poveznica: meet.google.com/fxd-udpq-hhv

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 7-60, 87-150, 230-322
Perko-Šeparović, I; Teorije organizacije; Školska knjiga (1975), str. 9-83, 98-152
Pusić, E.; Organizacija kao teorijski problem. Rad HAZU br. 480. (poglavlje u knjizi Upravljanje u suvremenoj državi; Zagreb: Suvremena javna uprava (2002), str. 1-40
Giljević, T.; Okolina upravne organizacije; Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (2015), str. 213-236
Opis predmeta
Rana razmišljanja o organizaciji. Pojava teorije organizacije. Normativni i empirijski pristup. Mehanicistički pravac. F. W. Taylor i H. Fayol. Klasična organizacijska škola. Škola "ljudskih odnosa" (human relations). Integracija klasične škole i škole "ljudskih odnosa". Teorija birokratske organizacije Maxa Webera. Funkcionalistička kritika Weberovog birokratskog modela. Kritika racionalnosti organizacije. Teorija organizacijskog konflikta i moći. Teorija odlučivanja (decizionistički pravac). Teorija političke koalicije (interesno-politički pravac). Primjena teorije sustava na proučavanje organizacije. Teorija otvorenog sustava. Teorija samoreferentnih i autopoietskih sustava. Kibernetski pristup organizaciji. Komunikacijska teorija organizacije. Postmoderni teorijski pristupi. Pojedinac u organizaciji. Grupno ponašanje u organizaciji. Organizacijska struktura. Moć u organizaciji. Sukob u organizaciji. Odlučivanje u organizaciji. Komunikacije u organizaciji. Organizacijska kultura. Vođenje u organizaciji. Menadžment u javnoj upravi. Diferencijacija i pluralizam pristupa proučavanju upravnih organizacija: elefantologija. Teorijska inventura: pluralizam pristupa kao teorijska i praktična prednost. Redukcionistički pokušaji. Teorija organizacije kao jedna od najuspješnijih društvenih znanosti. Teorija organizacije kao temelj znanstvenosti proučavanja javne uprave. Suvremeni pojam organizacije. Praktična primjena organizacijskog znanja: praktična pitanja procesa organiziranja. Organizacijsko konzultiranje. Organizacijska terapeutika. Organizacijski razvoj.
Ispitni rokovi
29. 01. 2024.
12. 02. 2024.
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.