UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOJ UPRAVI:
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi
Studij: Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
Šifra: 166969
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
Osnovni podaci
Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi Javno pravo i javna uprava - 3. semestar
3.0 166969
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba 17
prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom u 11.30 online ili u sobi 32 (ĆM4), uz obveznu prethodnu najavu na e-mail 

Ćirilometodska 4, soba 32
Literatura
OBVEZNA: Marčetić, Gordana; Javni službenici i tranzicija; Društveno veleučilište u zagrebu i Konrad Adenauer Stiftung (2005), str. 119-169
OBVEZNA: Marčetić, Gordana; Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi; Društveno veleučilište u Zagrebu (2007), str. Naučiti: 69-264; Pročitati: 43-67. i 289- 311
OBVEZNA: Zakon o državnim službenicima NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 - pročitati; , str
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Zakon o općem upravnom postupku i novo službeničko zakonodavstvo u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. U: Ivan Koprić (ur.) Novi zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene; Institut za javnu upravu i Narodne novine, str. 103-123
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana, Manojlović Romea; Ethics in the Croatian Civil Service and comparative overview on Codes of Ethics in ex Yugoslav countries. U: Gordana Matas - Biljana Kostadinov (ur.) Social and Cultural Implications of Multiculturalism; Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (2011), str. 65-88
PREPORUČENA: (3) Marčetić, Gordana, Goranka Lalić Novak, Jasmina Đinić; Public Administration Education in Croatia and European countries: Different Approaches to Similar Issue. Hrvatska i komparativna javna uprava, 13(1)2013; (2013), str. 123-160
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Etički kodeksi za državne službenike - pravna kategorija ili moralna obaveza? Zagreb: 3. Forum za javnu upravu, Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2013), str. 29-45
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Etički kodeksi i etika javnih službenika, Hrvatska i komparativna javna uprava, Hrvatska i komparativna javna uprava, 13(2)2013; , str. 499-539
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana, Anamarija Musa; Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima, Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, 50(3)2013; (2013), str. 725-756
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; O prijedlozima statusa državnih službenika. U: Davorka Foretić (ur.) Aktualnosti u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj službi; Novi informator (2014), str. 141-151
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Status zaposlenih u javnoj upravi - službenici ili radnici? U: Anamarija Musa (ur.). Zagreb: 6. Forum za javnu upravu,; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2014), str. 9-27
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Plaća prema radnom učinku: teorijski koncepti i njihova primjena u praksi, Zbornik radova HR Conference Suvremeni trendovi i kvalitet u upravljanju ljudskim resursima; Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu i Centar za ekonomska istraživanja (CEIB) (2015), str. 182-188
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana; Komparativni službenički sustavi, Hrvatska i komparativna javna uprava, 15(1)2015; (2015), str. 33-68
PREPORUČENA: Marčetić, Gordana, Tijana Vukojičić-Tomić; European standards for public service codes of ethics and their application in Croatian local government. U: Didier Lhomme, Anamarija Musa i Stephane de La Rosa (eds.) Good local governance: Application of European standards for local public services in France and Croatia.; Groupe Larcier s.a., Edition Collection Recontres europeennes, (2016), str. 371-392
Opis predmeta
- Objasniti značenje, ulogu i sadržaj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP);
- Upoznati studente s temeljnim modelima ULJP-a i njihovom povezanošću s temeljnim konceptima javne uprave;
- Objasniti ulogu javnih službenika u društvu i specifičnost službeničkog prava kojim se uređuju njihovi statusni (radni) odnosi;
- Opisati temeljne značajke i ukazati na probleme hrvatskog službeničkog sustava;
- Prikazati proces modernizacije i europeizacije službeničkog zakonodavstva Hrvatske i komparativnih zakonodavstava;
- Objasniti razliku između tradicionalnih i suvremenih metoda ULJP-a.

Sadržaj kolegija
- Pojam javnog službenika i službeničkog prava;
- Pojam i značenje ljudskih potencijala i ULJP-a.
- Temeljni koncepti javne uprave i modeli ULJP-a (politički, administrativni, menadžerski i integralni model);
- Značenje, koncepcija i osnovna obilježja ULJP-a u javnoj upravi.
- Strategijski i integralni fokus ULJP-a;
- Individualne komponente ULJP-a;
- Odabir i zapošljavanje ljudskih potencijala u javnoj upravi, merit system;
- Spoils system, korupcija i etička infrastruktura
- Nagrađivanje i napredovanje službenika;
- Obrazovanje i usavršavanje javnih službenika i novi trendovi u razvoju ljudskih potencijala;
- Hrvatsko službeničko zakonodavstvo i komparativni službenički sustavi.
- Preporuke za unaprjeđenje ULJP-a u hrvatskoj državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.
Ispitni rokovi
Obavijesti