VIŠESTUPANJSKA UPRAVA I REGIONALNA UPRAVA:
Višestupanjska uprava i regionalna uprava
Više-stupanjska uprava i regionalna uprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
Šifra: 166995
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Više-stupanjska uprava i regionalna uprava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3. semestar
3.0 166995
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić Trg Republike Hrvatske 3, soba Trg Republike Hrvatske 3, Dekanat /Dean's Office
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Konzultacije se do daljnjeg odvijaju online uz prethodnu najavu studenata.

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Konzultacije se do daljnjega održavaju putem Google Meet-a uz prethodnu najavu i dogovor termina putem e-maila.

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
OBVEZNA: Đulabić, V.; Regionalizam i regionalna politika. (Poglavlja: Višestupanjsko upravljanje - str. 27-50; Regionalna politika Europske unije - str. 99-121; Strukturni fondovi Europske unije - organizacija i djelovanje - str. 123-144); Društveno veleučilište. (2007), str. 27-50; 99-121; 123-144
OBVEZNA: Koprić, I.; Lokalna samouprava u Hrvatskoj: pokvarena igračka u rukama politike. U 1 Forum za javnu upravu; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2012), str. 7-28
OBVEZNA: Đulabić, V.; Trendovi u razvoju regionalne samouprave u Europi i pouke za Hrvatsku. U Koprić, I. (ur.) Europeizacija hrvatske javne uprave; Zagreb, HR: Pravni fakultet (2013), str. 391-417
OBVEZNA: Đulabić, V.; Kohezijska politika Europske unije kao instrument razvoja Hrvatske, Političke analize, broj 17/travanj 2014.; (2014), str. 17-22
OBVEZNA: Đulabić, V.; Apsorpcijski kapacitet i korištenje sredstava iz fondova Europske Unije.; Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu (2012), str. 7-28
OBVEZNA: Musa, A.; Lokalna samouprava u kontekstu europskih integracija: trendovi i izazovi. U Grupa autora, Decentralizacija.; Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (2011), str. 107-134
PREPORUČENA: Enderlein, H., Walti, S. Zurn, M.; Handbook on Multi-level Governance.; Cheltenham UK: Edvard Elgar. (2010), str
PREPORUČENA: Panara, C.; Multi-Level Governance as a Constitutional Principle in the Legal System of the Euroepan Union, HKJU-CCPA, 16(4); (2016), str. 705-741
PREPORUČENA: Scharpf, Fritz, W.; Notes Towards Theory of Multi-Level Governance, Max Planck Institute fuer Gesellschaftsforschung, Discussion Paper 00/5, November.; (2000), str
PREPORUČENA: Policy and Politics; Intergovernmental Relations and Multi-Level Governance. Special Issue of Policy Politics 29(2).; (2001), str
PREPORUČENA: Committee of the Regions; Strengthening regional and local democracy in the European Union, volume I i II. Studies E-1; (2004), str
PREPORUČENA: Davey, Kenneth (ed.); Investing in regional development, Policies and practices in EU candidate countries.; Open society institute, Budapest. (2003), str
PREPORUČENA: Pamfil, Claudia; Evolving intergovernmental relations for effective development in the context of regionalization.; LGI Fellowship Series, Budapest. (2003), str
PREPORUČENA: European Commission; A new partnership for cohesion. Third report on economic and social cohesion.; Office for official publications of the European Union (2004), str
PREPORUČENA: Gal, Zoltan; Role of the Regions in the Enlarging European Union.; Center for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs. (2001), str
PREPORUČENA: Levy, Roger; Implementing European Union Public Policy.; Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (2000), str
PREPORUČENA: Ingham, Hilary., Ingham, Mike (ed.); EU Expansion to the East: Prospects and Problems.; Edward Elgar Publishing, Cheltenham (2002), str
PREPORUČENA: Marcou, Gerard; Regionalization for Development and Accession to the European Union: A Comparative Perspective; Budapest: OSI/LGI (2002), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
­ Razumjeti koncept više-stupanjskog upravljanja (multi-level goveranance) koji pomaže shvaćanju suvremenih upravnih procesa (društvena uklopljenost javne uprave).
­ Upoznati se s temeljnim pojmovima potrebnih za razumijevanje koncepta više-stupanjskog upravljanja i regionalne politike kao što su: regionalna politika, regionalni razvoj, regionalizam, regionalna samouprava, strukturni fondovi EU, apsorpcijski kapacitet te s ulogom regija u procesu odlučivanja na europskoj razini
­ Upoznati studente sa strukturom i djelovanjem temeljnih strukturnih instrumenata Europske unije.
­ Usvojiti znanja o kohezijskoj politici EU i promjenama koje uzrokuje u upravnim sustavima zemalja članica, posebno u tranzicijskim zemljama.
­ Usvojiti znanja o regionalnoj politici RH: upoznati pravni i institucionalni okvir politike regionalnog razvoja u Hrvatskoj i mehanizam upravljanja politikom regionalnog razvoja i fondova EU.

Sadržaj kolegija
Više-stupanjsko upravljanje (multi-level governance): razvoj, tipovi, obilježja, dokumenti. Društvene tendencije koje stimuliraju nastanak više-stupanjskih odnosa: globalizacija, europeizacija, regionalizacija, decentralizacija, urbanizacija, post-socijalistička tranzicija. Regionalna (kohezijska) politika EU. Fondovi EU. Apsorpcijski kapacitet. Strateški i pravni okvir politike regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Državna i javna uprava i kohezijska politika. Lokalna i regionalna samouprava i kohezijska politika. Trendovi razvoja lokalne i regionalne samouprave u kontekstu više-stupanjskog upravljanja.
Ispitni rokovi
Obavijesti