Odluke

Ad.2.

Borna Vlašić imenuje se predstavnikom studenata-člana u Stegovnom sudu za studente u 1. stupnju, umjesto Marka Szabe.

Ad.3.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Igoru Glihi za sklapanje ugovora za radove na obnovi zgrada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3 i Ćirilometodska 4.

Ad.4.

Raspisuje se natječaja za doktoranda na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravne znanosti - smjer kaznenopravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2020) Hrvatske zaklade za znanost, na vrijeme od četiri godine.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivo Josipović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

.Popis obavijesti