Odluke

Ad.3.
Imenuju se članovi i zamjenici članova Povjerenstva za zaštitu studentica i studenata od seksualnog uznemiravanja i drugih oblika rodne diskriminacije, u sastavu:
Članovi:

Prof. dr. sc. Marina Ajduković

Izv. prof. dr. sc. Dario Čepo

Izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević      

Zamjenici članova:

Doc. dr. sc. Antun Bilić

Tina Perić

Andrea Grisfelder


Ad.4.
Usvaja se Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad i socijalna politika za razdoblje 2018. – 2022.

Ad.5.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Ivanu Kopriću za sklapanje ugovora o orećenju depozita s Hrvatskom poštanskom bankom d.d.

 

Ad.6.
Donosi se studijski program izbornih nastavnih predmeta koji se izvode na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom pravnom studiju od akad. god. 2022./2023. i imenuju nositelji predmeta:

  1. Kriminologija nasilja – prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Reana Bezić
  2. Delinkvencija djece i mladih – prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, doc. dr. sc. Reana Bezić
  3. Constitutional and Political History of Yugoslavia: from Formation to Dissolution – prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Ad.7.
Dr. sc. Marko Baretić, redoviti profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Ad.8.
Dr. sc. Mirela Krešić, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Ad.9.
Dr. sc. Frane Staničić, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Ad.10.
Dr. sc. Teo Giljević, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Ad.11.
Dr. sc. Melita Carević, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.12.
Dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.13.
Dr. sc. Aleksandar Maršavelski, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

 

Ad.14.
Dr. sc. Jasna Bogovac, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u interdisciplinarnim područjima znanosti, polje pravo i ekonomija.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.

Ad.15.
Dr. sc. Iva Lopižić, poslijedoktorandica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.

Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.


Ad.16.
Prof. dr. sc. Gordana Marčetić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Gordanu Marčetić izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju.

Ad.17.
Izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.
Predlažemo Matičnom odboru da izv. prof. dr. sc. Terezu Rogić Lugarić izabere u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice.

Ad.18.
Matija Kontak i Ana Kršinić izabiru se na radna mjesta asistenata u statusu doktoranada na Katedri za europsko javno pravo na projektu Algorithmic Fairness for Asylum Seekers and Refugees (AFAR) na vrijeme od 42 mjesec.

Ad.19.
Dr. sc. Ines Rezo Bagarić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ines Rezo Bagarić izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.

Ad.20.
Dr. sc. Morana Derenčinović Ruk ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Moranu Derenčinović Ruk izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice.

Ad.21.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za ekonomske znanosti.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jasna Omejec,redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Boris Bakota,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.22.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademik Arsen Bačić,  redoviti profesor u trajnom zvanju znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.23.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana rimsko pravo, na Katedri za rimsko pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. emeritus Janez Kranjc,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Ljubljani, prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Dalibor Čepulo,redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić,redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana rimsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.24.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina,  redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Renata Perić, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku,  prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević,  redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ad.25.
Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za područja socijalnog rada.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić,  redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Zdravka Leutar,  redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antonija Žižak,  redovita profesorica u znanstvenom polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana poremećaji u ponašanju – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.26.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

prof. dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Duško Lozina, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.

Ad.27.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Rimac, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, izvanredna profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Goran Milas, naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju – Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.28.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u suradničkom zvanju poslijedoktoranda u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo, na Katedri za radno i socijalno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Grgurev, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac, izvanredni profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana radno i socijalno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Ad.29.
Imenuje se stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o radu prof. dr. sc. Nine Tepeš u postupku njenog reizbora na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, akademik Jakša Barbić, professor emeritus u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ad.30.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora izv. dr. sc. Lane Ofak u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Jasna Omejec, redovita profesorica u trajnom zvanju u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Šikić,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dario Đerđa, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.

 

Ad.31.
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora dr. sc. Stjepana Novaka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo.

U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  doc. dr. sc. Melita Carević,  docentica u  znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ad.32.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave izv. prof. dr. sc. Tomislavu Karloviću i izv. prof. dr. sc. Henriku-Riki Heldu na preddiplomskom studiju Sveučilišta u Dubrovniku Povijest Jadrana i Mediterana iz kolegija Institucije i pravne tradicije Jadrana i Mediterana u ljetnom semestru ak. god.  2021./2022. u ukupnom trajanju od 60 sati (30 sati predavanja + 30 sati seminara).


Ad.33.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave dr. sc. Lei Skokandić na preddiplomskom studiju te diplomskom studiju Sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Zdravstvena psihologija i  Psihološke krizne intervencije u ak. god.  2022./2023. u ukupnom trajanju od 30 sati (20 sati predavanja + 10 sati vježbi).

 

Ad.34.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave prof. dr. sc. Saši Nikšiću (8 sati predavanja) i izv. prof. Sunčani Roksandić (7 sati predavanja) na sveučilišnom poslijediplomskom studiju Sudska medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Osnove medicinskog prava u ak. god.  2021./2022. (6. i 13. svibnja 2022. god).


Ad.35.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Međunarodno privatno pravo u akad. god. 2021./2022. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju vanjskim suradnicama: Vanesi Brizić Bahun (5 sati), Renati Košir Skračić (5 sati).

Ad.36.
Daje se suglasnost vanjskoj suradnici Tajani Petrović za sudjelovanje u izvođenju nastave iz predmeta Financiranje javne uprave na preddiplomskom stručnom studiju javne uprave u trajanju od 8 sati nastave u akademske godine 2021./2022.

Ad.37.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Kazneno procesno pravo u ljetnom semestru akad. god. 2021./2022. na integriranom preddiplomskom i diplomskom  pravnom studiju: Rajko Čogurić (9 sati), Jasmina Dolmagić (9 sati), Sanja Katušić Jergović (12 sati), Dražen Kevrić (10 sati), Damir Kos (3 sata), Saša Lui (9 sati), Saša Manojlović (3 sata), Sven Mišković (3 sata), Natalija Slavica (6 sati), Marta Šamota Galjer (3 sata), Dražen Tripalo (3 sati), dr. sc. Laura Valković (15 sati).

Ad.38.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Davora Petrića s naslovom „Interpreting EU Law: Legal Reasoning of National Courts in the Preliminary Ruling Procedure / Tumačenje prava Europske unije: pravno rasuđivanje nacionalnih sudova u prethodnom postupku“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije doktorske disertacije Davora Petrića s naslovom „Interpreting EU Law: Legal Reasoning of National Courts in the Preliminary Ruling Procedure / Tumačenje prava Europske unije: pravno rasuđivanje nacionalnih sudova u prethodnom postupku“, u sastavu: prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, dr. sc. Nika Bačić Selanec, prof. dr. sc. Gareth Davies.

Ad.39.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Luke Pribisalića s naslovom „Oporezivanje kamata i autorskih naknada između povezanih trgovačkih društava“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Luke Pribisalića s naslovom „Oporezivanje kamata i autorskih naknada između povezanih trgovačkih društava“, u sastavu: doc. dr. sc. Jasna Bogovac, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, prof. dr. sc. Siniša Petrović, izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, doc. dr. sc. Zoran Šinković.

Ad.40.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Silvije Pejaković-Đipić s naslovom „Kaznenoprocesni i policijski aspekti nazočnosti građana svjedoka na pretrazi doma“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Silvije Pejaković-Đipić s naslovom „Kaznenoprocesni i policijski aspekti nazočnosti građana svjedoka na pretrazi doma“, u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Đurđević, izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić, izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, izv. prof. dr. sc. Željko Karas, doc. dr. sc. Marija Pleić.

Ad.41.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Katarine Peročević s naslovom „Pravne odrednice osobnosti nerođenoga djeteta“ u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, prof. dr. sc. Tonči Matulić, prof. emeritus Branko Smerdel, izv. prof. dr. sc. Blanka Ivančić Kačer.

Ad.42.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije izv. prof. dr.sc. Ksenije Grubišić s naslovom „Obilježja ''sveučilišnog prava i prava znanstvenih organizacija“ u kontekstu reforme visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj“ u sastavu: prof. dr. sc. Slaven Ravlić, prof. dr. sc. Marko Šikić, prof. dr. sc. Dario Đerđa.

Ad.43.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije mr. sc. Zorislava Kaleba s naslovom „Imovinskopravni zahtjev oštećenika u kaznenom postupku“, u sastavu: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, doc. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, izv. prof. dr. sc. Igor Martinović

Ad.44.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Darka Ivančana s naslovom „Stegovni postupak i odgovornost za povrede službene dužnosti u obrambenom sustavu Republike Hrvatske“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić, prof. emeritus  Ivo Josipović, izv. prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac, prof. dr. sc. Velinka Grozdanić.

Ad.45.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zdravki Leutar za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.

Ad.46.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Miši Mudriću za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.

Ad.47.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marijani Kletečki Radović za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023

Ad.48.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Luciji Vejmelka za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.

Ad.49.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Marti Dragičević Prtenjača za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.

Ad.50.
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Hrvoju Lisičaru za korištenje plaćene slobodne studijske godine u akad. god. 2022./2023.


Ad.51.

Pisani rad Asee Gašparić s naslovom "Sloboda odlučivanja roditelja o odgoju djece u okviru nastave vjeronauka", priznaje se kao diplomski rada.

Popis obavijesti