ad.2.

a) Prihvaća se završni rad Jelene Šamarija s naslovom „Uloga supervizije u prevenciji i olakšavanju posljedica mobbinga“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Jelene Šamarija s naslovom „Uloga supervizije u prevenciji i olakšavanju posljedica mobbinga“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lana Mužinić.

b) Prihvaća se završni rad Valerije Koprivnjak s naslovom „Inkluzija osoba s Down sindromom – perspektiva roditelja i stručnjaka“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Valerije Koprivnjak s naslovom „Inkluzija osoba s Down sindromom – perspektiva roditelja i stručnjaka“ u sastavu:prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Marina Milić Babić, prof. dr. sc. Daniela Bratković.

c) Prihvaća se završni rad Rudolfa Vujevića s naslovom „Značaj cjeloživotne edukacije, supervizije i coachinga za razvoj javne uprave“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Rudolfa Vujevića s naslovom „Značaj cjeloživotne edukacije, supervizije i coachinga za razvoj javne uprave“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Miroslav Rajter.

d) Prihvaća se završni rad Omera Ćorića s naslovom „Posljedice izloženosti djece učestalim roditeljskim sukobima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Omera Ćorića s naslovom „Posljedice izloženosti djece učestalim roditeljskim sukobima“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Berc, prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

e) Prihvaća se završni rad Renate Peršak s naslovom „Upotreba teorijskih koncepata u radu s djecom bez roditeljske skrbi“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Renate Peršak s naslovom „Upotreba teorijskih koncepata u radu s djecom bez roditeljske skrbi“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

f) Prihvaća se završni rad Jelene Martinović s naslovom „Primjena modela transformativne medijacije u obiteljskim sukobima“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Jelene Martinović s naslovom „Primjena modela transformativne medijacije u obiteljskim sukobima“, u sastavu: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek

g) Prihvaća se završni rad Silvane Šalov s naslovom „Procjena sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske: slabosti i poboljšanja“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Silvane Šalov s naslovom „Procjena sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske: slabosti i poboljšanja“, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Hrvoje Šimović.

h) Prihvaća se završni rad Aide Babović s naslovom „Lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti: Analiza sudske prakse prije i poslije promjene obiteljskog zakonodavstva“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Aide Babović s naslovom „Lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti: Analiza sudske prakse prije i poslije promjene obiteljskog zakonodavstva“, u sastavu: doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar, prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar.  

ad.3.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Davorke Belošević s naslovom „Specifičnost supervizije udomitelja“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ivane Vlahek Teskera s naslovom „Potrebe stručnjaka odjela za djecu, mlade i obitelj pri centrima za socijalnu skrb za timskom supervizijom“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, prof. dr. sc. Antonija Žižak.

ad.4.
a) Sabini Kliman polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Značajke institucionalizacije iz perspektive korisnika Doma za odrasle osobe „Sveta Nedjelja“ Nedešćina“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Zdravka Leutar.

b) Lani Marković polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti – osvrt na pravno uređenje u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj“.
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Ana Rački Marinković.

c) Aniti Grgos polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustvo učenja u superviziji iz perspektive supervizora početnika“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

d) Sunčici Ajkunić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Perspektiva korisnika i njeno očuvanje u skrbništvu“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

e) Jadranki Hudek Tomek polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Iskustva i očekivanja slijepih osoba, članova njihovih obitelji i socijalnih radnika u procesu pomažućeg odnosa“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

f) Tatjani Pogarčić polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz psihosocijalnog pristupa u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Kvaliteta skrbi prema članovim obitelji hrvatskih branitelja iz perspektive stručnih djelatnika“.
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Nino Žganec.

g) Ivi Žic polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga obveznog savjetovanja u procjeni mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja bračnih drugova u obiteljskoj medijaciji nakon obiteljskog nasilja“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad.5.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Valentine Šipuš s naslovom „Uloga studentskih savjetovališta, obilježja rada i preporuke za unaprjeđenje djelovanja iz perspektive djelatnika savjetovališta“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, doc. dr. sc. Marina Milić Babić, izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Antonele Bulešić s naslovom „Doživljaj supervizije iz perspektive probacijskih službenika“, u sastavu: prof. dr.sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Maja Laklija, izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš.

c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Antonia Katavića s naslovom „Zaštićene skupine i genocid“, u sastavu: doc. dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička, izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda, izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić.

d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ines Koščević s naslovom „Ekonomski najpovoljnija ponuda i prikaz prakse Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave“, u sastavu: prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Marko Turudić, izv. prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.

 

Popis obavijesti