ad 2.

Prihvaća se završni rad Ivane Čop Ščira s naslovom „Iskazivanje vjerske pripadnosti na radnom mjestu - vjerska odjeća i simboli u praksi Suda EU i Europskog suda za ljudska prava“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Čop Ščira s naslovom „Iskazivanje vjerske pripadnosti na radnom mjestu - vjerska odjeća i simboli u praksi Suda EU i Europskog suda za ljudska prava“, u sastavu: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac, izv. prof. dr. Sandra Laleta.

ad 3.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Ive Žic s naslovom „Uloga obveznog savjetovanja u procjeni mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja bračnih drugova u obiteljskoj medijaciji nakon obiteljskog nasilja“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, izv. prof. dr. sc. Vanja Branica, doc. dr. sc. Bruna Profaca.

ad 4.

Ingrid Floigl Lončar polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zaštita trudnica od otkaza u pravu EU“.

Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Ivana Grgurev.


ad 5.

a) Kemalu Kapiću polazniku poslijediplomskog specijalističkog iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zlouporaba mjenice i mjeničnih radnji u pravnom prometu“.

Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović.

b) Goranu Ranogajecu, polazniku poslijediplomskog specijalističkog iz prava društava i trgovačkog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka u visokom obrazovanju“.

Za mentora se imenuje doc. dr. sc. Marko Jurić.

Margareti Habazin, polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz javnog prava i javne uprave odobrava se tema završnog rada s naslovom „Zakonodavni portali: ocjena upravljanja i dostupnosti otvorenih podataka  / Legislative portals: assessment of open data governance and availability“.

Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa.
ad 6.

a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Aleksandre Horvat s naslovom „Vještačenje u kaznenom postupku u svjetlu načela pravičnog postupka“, u sastavu: prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prof. dr. sc. Ivo Josipović, doc. dr. sc. Matko Pajčić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Silvane Jurič s naslovom „Sagorijevanje na poslu i emocionalne kompetencije supervizora“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz, doc. dr. sc. Miroslav Rajter.

 

Popis obavijesti