Ad.2.
Tomislavu Krušlinu polazniku poslijediplomskog specijalističkog studija iz europskog prava, odobrava se tema završnog rada s naslovom „'Neovisan sud' u praksi Suda Europske unije“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Tamara Ćapeta.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada Tomislava Krušlina s naslovom „'Neovisan sud' u praksi Suda Europske unije“, u sastavu: prof.dr.sc. Iris Goldner Lang, prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević.

Ad.3.
Prihvaća se završni rad Ivane Cvetković s naslovom „Odgovornost cestovnog prijevoznika za putnike i prtljagu i uloga osiguranja“.

Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Cvetković s naslovom „Odgovornost cestovnog prijevoznika za putnike i prtljagu i uloga osiguranja“, u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

Ad.4.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Sanjina Dukića s naslovom „Katastrofe u globaliziranom svijetu i psihosocijalni problemi“, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, doc. dr. sc. Lucija Vejmelka, doc. dr. sc. Aleksandar Racz.

Ad.5.

Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Helene Potočki s naslovom „Doživljaj kompetentnosti u primjeni komunikacijskih vještina kod supervizora u edukaciji“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad.6.
Odobrava se Ivani Ivanov Jukić produljenje studentskih prava na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz prava društava i trgovačkog prava do 30. travnja 2022.

Ad.7.
Dinku Ivkoviću  odobrava se upis u IV semestar poslijediplomskog doktorskog studija-smjer Pravo društava i trgovačko pravo.
Dinko Ivković  dužan je u svrhu završetka poslijediplomskog doktorskog studija –
smjer Pravo društava i trgovačko pravo upisati i položiti dva opća predmeta jedan iz prvog i jedan iz drugog semestra i napisati i obraniti doktorski rad.                                

Ad.8.
Domagoju Miličeviću odobrava se prijelaz s magistarskog-znanstvenog studija iz prava društava i trgovačkog prava na trosemestralni poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava i upis u III. semestar po važećem studijskom programu i izvedenom planu.

Popis obavijesti