Ad.2.
Predlaže se raspisivanje natječaja za upis na Sveučilišni specijalistički studij Građanskopravne i obiteljskopravna znanost.

Ad.3.
Prihvaća se završni rad Ivane Ivanov Jukić s naslovom „Ovrha na patentu i metoda procjene vrijednosti patenta“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Ivane Ivanov Jukić s naslovom „Ovrha na patentu i metoda procjene vrijednosti patenta“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jakšić, doc. dr. sc. Marko Bratković, izv. prof. dr. sc. Ana Rački Marinković.

Ad. 4. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Tamare Bogdanović s naslovom „Utjecaj pretjeranog pravnog formalizma na mogućnost ostvarivanja načela zabrane diskriminacije“, u sastavu: prof. dr. sc. Frane Staničić, izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević, izv. prof. dr. sc. Dunja Duić.

Ad. 5.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Katie Klarin s naslovom „Usmrćenje vlastitog djeteta kao privilegirana okolnost – analiza povijesnog razvoja, fenomenoloških osobitosti i obilježja djela“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić, prof. dr. sc. Maja Munivrana, izv. prof. dr. sc. Dunja Milotić.

Ad. 6.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Filipa Lažete s naslovom „Uloga supervizije u obrazovanju studenata socijalnog rada“, u sastavu: prof. dr. sc. Silvia Rusac, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek.

Ad. 7.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Armila Mušića s naslovom „Oblici zločinačkog udruživanja u hrvatskom i poredbenom kaznenom zakonodavstvu“, u sastavu: prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović.

Ad. 8.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Siniše Salajstera s naslovom „Opskrba električnom energijom kao djelatnost od općeg interesa“, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Romea Manojlović Toman, prof. dr. sc. Vedran Đulabić, doc. dr. sc. Nikola Popović

Ad. 9.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  Đenis Sambol s naslovom „Pravni status i financiranje nerazvrstanih cesta“, u sastavu: prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, prof. dr. sc. Marko Šikić, doc. dr. sc. Stjepan Gadžo.

Ad. 10.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada Ivane Šešo s naslovom „Kršenje načela povjerljivosti u superviziji – perspektiva supervizanata zaposlenih u Centru za socijalnu skrb Zagreb“, u sastavu: prof. dr. sc. Branka Sladović Franz, prof. dr. sc. Kristina Urbanc, doc. dr. sc. Lea Šugman Bohinc.

Ad. 11.
Petri Ambrozić Babić, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Građanskopravne i obiteljskopravna znanost, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Troškovi parničnog postupka u hrvatskom pravu uz komparativnu analizu slovenskog prava“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Jasnica Garašić.

Ad. 12.
Ireni Glogovšek Strahovnik, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Pojmovi sigurne treće zemlje i sigurne zemlje podrijetla i njihov utjecaj na prava tražitelja međunarodne zaštite“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Iris Goldner Lang.

Ad. 13.
Anđeli Kujundžić, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Fenomenološke osobitosti i zaštita žrtava trgovanja ljudima u Hrvatskoj“.
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski.

Ad. 14.
Ivani Mandić, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Odbor vjerovnika u hrvatskom stečajnom pravu uz komparativnu analizu slovenskog prava“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Jasnica Garašić.

Ad. 15.
Niki Skelinu, polazniku Sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Ljudsko dostojanstvo kao dio ustavnog identiteta Europske unije“.
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević

Ad. 16.
Cviti Vasilj Studak, polaznici Sveučilišnog specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Poremećaj hranjena kod adolescenata“.
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

Ad. 17.
Ireni Glogovšek Strahovnik odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 1. prosinca 2022. do 28. srpnja 2023. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Europsko pravo.

Ad. 18.
Snježani Hrubec Totić odobrava se mirovanje studentskih obveza u razdoblju od 13. ožujka 2023. do 31. ožujka 2024. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Pravo društva i trgovačko pravo.

Ad. 19.
Ivani Rajčić Perić odobrava se prijelaz s Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija iz europskog prava na Sveučilišni specijalistički studij Europsko pravo i upis u III. semestar po važećem studijskom programu i izvedbenom planu.
Ivana Rajčić Perić dužna je u svrhu završetka Sveučilišnog specijalističkog studija Europsko pravo položiti ispite iz nastavnih predmeta:

-  Jedan izborni predmet (6 ECTS)
-  Završni rad (24 ECTS)

 

Ad. 20.
Martini Pušić Buljat odobrava se retroaktivno mirovanje studenskih obveza u razdoblju od 20. prosinca 2021. do 6. ožujka 2023. na Sveučilišnom specijalističkom studiju Pravo društva i trgovačko pravo.

Ad. 21.
Sanji Hudobec odobrava se prijelaz s Poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija iz prava društava i trgovačkog prava na Sveučilišni specijalistički studij Pravo društva i trgovačko pravo i upis u III. semestar po važećem studijskom programu.

Sanja Hudobec dužna je u svrhu završetka Sveučilišnog specijalističkog studija Pravo društva i trgovačko pravo položiti ispite iz nastavnih predmeta:

- Pravo društva - opći dio (6 ECTS)
- Društva kapitala (6 ECTS)

- Tri izborna predmeta iz II semestra (18 ECTS)

- Seminarski rad II (3 ECTS)

- Završni rad (24 ECTS)

Školarina za upis u III semestar iznosi 1.194,51 EUR (9.000,00 HRK).

Popis obavijesti