GRAĐANSKO PRAVO II: STVARNO I NASLJEDNO PRAVO (PREDMET):
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo (predmet)

UPUTE ZA ISPITE

Građansko pravo 2: stvarno i nasljedno pravo

a) opće informacije

·        Pisani i usmeni ispit se održavaju uživo.

·        Mole se osobe koje su oslobođene pisanog ispita ili koje imaju pravo na produljeno vrijeme pisanja pisanog ispita da odmah nakon proteka roka za odjavu ispita kontaktiraju tajnicu katedre ili nastavnika te dostave odgovarajući dokaz o svom statusu kako bi im se pružila potrebna tehnička podrška.

·         Informacija o rasporedu studenata u dvoranama vidljiva je na studomatu.

·         Pristup ispitu moguć je nakon predočenja osobnog dokumenta.

 

b) pismeni ispit

 • Pisani ispit se sastoji od ukupno 30 pitanja na koja je ponuđeno 5 odgovora. Samo je jedan odgovor točan. Test uključuje i problemske zadatke odnosno primjere.

·         Pisani ispit traje 60 minuta.

·         Za prolaznu ocjenu potrebno je 19 bodova.

 • Pisani ispit se sastoji od 30 pitanja
 • Svako pitanje sadrži 5 ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan.
 • Studentima će na početku pisanog ispita biti uručena dva dokumenta - obrazac za odgovore i ispitna pitanja.
 • Student je dužan potpisati uručena ispitna pitanja te ih je dužan predati na kraju ispita. Nije dopušteno zadržati ispitna pitanja!
 • Odgovori na pitanja unose se isključivo na obrazac za odgovore. Odgovori odabrani na dokumentu s pitanjima neće se uvažiti. Odgovori na obrascu unose se zacrnjivanjem kružića ispred točnog odgovora za svako pitanje.
 • Ispiti se rješavaju bez korištenja literature ili drugih pomagala.

c) usmeni ispit

·         Usmeni ispit će se održati u vrijeme koje će biti objavljeno nakon završetka pisanog ispita - s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, molimo studente da na usmene ispite dolaze točno u predviđeni termin i da se ne stvaraju gužve ispred kabineta ispitivača.

·         Studenti koji prema Pravilniku o studiranju imaju pravo na odabir ili izuzeće ispitivača te pravo na odabir kao seminaristi moraju o tome izvijestiti gđu Slavicu Habijan na e-adresu shabijan@pravo.hr  nakon proteka roka za odjave ispita, a najkasnije  do početka pisanog dijela ispita.

 

d) ispit za studente oslobođene pismenog ispita

 

 • Studenti koji su oslobođeni pismenog ispita polažu ispit uživo. 
 • O vremenu polaganja ispita studenti će biti obaviješteni.

 

e) komisijski ispit za studente koji 8.put polažu ispite pred komisijom

 

 • Studenti koji ispit polažu 8 put, a nisu položili pisani ispit, kao i oni koji su položili pisani ispit, komisijski ispit polažu uživo.
 • O vremenu polaganja ispita studenti će biti obaviješteni.

 

f) rezultati

 

 • Rezultat  pisanog ispita bit će vidljiv u Studomatu.

 

g)  uvid u rezultate ispita

 • Uvidi u ispite bit će mogući putem alata na webu, pojedinačno za svaki ispitni rok. Za uvid je potrebno ulogirati se putem AAI identiteta na službene stranice fakulteta te odabrati predmet Građansko pravo 2: stvarno i nasljedno pravo. U izborniku s lijeve strane potrebno je odabrati opciju „Uvidi“ i odabrati rok.

h) preporuke

 

 • Preporučuje se pogledati pitanja objavljena u sustavu Merlin radi samostalne procjene i provjere znanja.

 

i) slušanje ispita

 

 • Studenti koji žele slušati usmene ispite mogu doći slušati ispite kod ispitivača - predlaže se prethodna najava putem e-maila. Termine usmenih ispita studenti mogu provjeriti na web stranici kolegija ili kod tajnice katedre.
Popis obavijesti