GRAĐANSKO PRAVO II: STVARNO I NASLJEDNO PRAVO (PREDMET):
Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo (predmet)

PREDAVANJA

 • raspored predavanja objavljen je na web stranici Katedre za građansko pravo
 • predavanja se održavaju uživo, i to u turnusu B od 15:30 do 19:30, a u turnusu A od 8:00 do 12:00 prema objavljenom rasporedu predavanja u dvorani 3, TRH 3 - o bilo kakvoj korekciji termina ili mjesta održavanja nastave studenti će biti obavješteni putem platforme Merlin
 • predavanja su dostupna svim studentima koji su upisali VI. semestar, uključujući i studente koji su ponovo upisali predmet
 • uz predavanja se u sustavu Merlin objavljuju katalozi znanja, prezentacije i testovi za samostalnu provjeru znanja - riječ je o pomoćnim alatima za savladavanje gradiva iz kolegija
 • predavanja su obvezna

KOLOKVIJI TIJEKOM MODULARNE NASTAVE

 • tijekom modularne nastave za studente aktualnog turnusa organizirat će se dva kolokvija radi provjere znanja prema unaprijed objavljenom rasporedu
 • kolokvijima mogu pristupiti studenti koji su prvi put upisali predmet, a položili su predmet Građansko pravo 1: opći dio i obvezno pravo
 • kolokviji se održavaju prema rasporedu objavljenom u rasporedu predavanja
 • kolokviji se održavaju uživo
 • svaki kolokvij se sastoji od 20 pitanja na koja je ponuđeno pet odgovora od kojih je samo jedan točan - za rješavanje kolokvija studenti imaju na raspolaganju 40 minuta
 • za pozitivnu ocjenu student mora na svakom kolokviju ostvariti minimalno 11 bodova
 • uvjet za pristup drugom kolokviju je pozitivna ocjena iz prvog kolokvija
 • studenti koji su položili oba kolokvija oslobođeni su pisanog dijela ispita u ispitnom roku koji se organizira neposredno nakon završetka turnusa u kojem su pohađali predavanja
 • na usmenom ispitu uvijek se provjerava znanje iz cijelog gradiva predmeta

ISPIT

 • ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela
 • pismeni dio ispita sadrži 30 pitanja s pet ponuđenih odgovora od kojih je samo jedan točan - za rješavanje ispita studenti imaju na raspolaganju 60 minuta
 • za pristup usmenom dijelu ispita student mora imati 19 točnih odgovora
 • ispit se održava uživo
 • na ispitni rok nakon završetka modulske nastave mogu pristupiti studenti koji su slušali nastavu u tom modulu i studenti koji su ponovo upisali predmet
 • studenti koji su ponovo upisali predmet mogu ispitu pristupiti ispitu na svim rokovima
 • ispitu iz predmeta Građansko pravo 2: stvarno i nasljedno pravo mogu pristupiti studenti koji su položili ispit iz predmeta Građansko pravo 1: opći dio i obvezno pravo

KONZULTACIJE

 • konzultacije se održavaju uživo u skladu s terminima objavljenim na web stranici
 • za dolazak na konzultacije nije potrebna prethodna najava

Popis obavijesti