OBAVIJESTI:
Medicina i pravo

Hrvatski Unit of UNESCO Chair in bioethics (voditeljica: dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička), nastoji studentima predmeta Medicina i pravo i Bioetika i ljudska prava ponuditi sadržaje tih predmeta koji obuhvaćaju ciljeve Bioethics Core Curriculuma razvijenim od strane UNESCO-a.  

Katedra za kazneno pravo predmet Bioetika i ljudska prava (Bioethics and Human Rights) nudi studentima pete godine Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima, a predmet Medicina i pravo u prvom je redu namijenjen domaćim studentima. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonijela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja. Studenti koji to budu željeli moći će polagati ispit, i držati izlaganje na hrvatskom jeziku.

Kako je predmet Bioethics and Human Rights povezan (u dijelu)  sa predmetom Medicina i pravo, dio nastave će biti zajednički za sve studente, upravo zbog važnosti integracije studenata. Taj će dio nastave biti izvođen na engleskom jeziku. Dodatno, ovaj će predmet sadržavati i nastavu koja će studentima polaznicima Pravne klinike Grupe za zaštitu prava pacijenata, omogućiti i detaljno poznavanje materije hrvatskog medicinskog prava, u njegovoj cjelini i u dijelovima (kaznenopravni aspekt, građanskopravni, prekršajni, disciplinski itd). 

Molimo da za informacije slijedite i stanicu predmeta: Bioethics and Human Rights: http://www.pravo.unizg.hr/KP/predmet/bahr

 

Popis obavijesti