OBAVIJESTI:
Medicina i pravo

PREDAVAČI:

doc.dr.sc. Sunčana Roksandić Vidlička, dr.sc. Aleksandar Mašavelski

Konzultacije: Četvrtkom u 10 sati, CM 4, soba 54

 

MJESTO ODRŽAVANJA NASTAVE: Dvorana 5, CM 4

VRIJEME: Četvrtkom, 12:30-14 h

 

Syllabus: predmet slijedi poglavlja u Hrestomatiji i bavi se pitanjima koja se raspravljaju na svakom satu:

1. pojam i sadržaj medicinskog prava; što je pravo na zdravlje i sto isto uključuje;

2. međunarodno (kazneno) pravo i pravo na zdravlje:

3.prava pacijenata kao korisnika zdravstvenih usluga,

4. osobe s duševnim smetnjama,

5. staleško pravo liječnika te čuvanje liječnička tajna,

6. odluke o početku i kraju života i medicinsko kazneno pravo

7. medicinski potpomognuta oplodnja

8. biomedicinsksa istrživanja i ljudski genom

9. informirani pristanak te zaštita osobnih podataka u medicini

10. presađivanje dijalova ljudskog tijela

11. vještaćenje u medicini

12. odgovornosti zdravstvenih radnika i ustanova,

13. kaznena djela protiv zdravlja ljudi,

14. alternativno rješavanje sporova u medicini 

Popis obavijesti