OBAVIJESTI:
Medicina i pravo

Osnovana literatura za ispit za hrvatske studente je: 

 Hrestomatija hrvatskoga medicinskog prava / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.)., Zagreb : Pravni fakultet, 2016 (monografija) (izabrana poglavlja)

 

Dodatna literatura: 

1. Informirani pristanak / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Sveučilište, 2009 (priručnik).
2. Podučavanje etike u presađivanju organa i darivanju tkiva / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. (priručnik). 
3. Predavanja etike u psihijatriji: Skice slučajeva / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2012 (priručnik). 
4. Reproduktivno zdravlje - Analiza slučajeva s etičkim komentarom / Turković, Ksenija; Roksandić Vidlička, Sunčana; Maršavelski, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Pravni fakutet Sveučilište u Zagrebu, 2011 (priručnik). 

 

Način polaganja ispita: aktivnost na satu, izrada prezentacije i kratkog eseja (ili usmeni ispit)

Popis obavijesti