MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO:
Maloljetničko kazneno pravo
Repozitorij

MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO

REDOVITI STUDENTI

(izvedbeni plan za akad. god. 2018/19)

Nositelj kolegija:

  • Prof. dr. sc. Leo Cvitanović

konzultacije: petkom u 10:00 sati, Gundulićeva 10, I kat, s. 16

Izvođač:

  • Doc dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

konzultacije: utorkom u 12:00 sati, TRH 14, II kat, s. 36

 

Održavanje nastave:

Petkom od 8.00-11.00 sati, Gundulićeva 10, I kat, dv. III,

Nastava počinje 5. listopada 2018.

 

Obvezna literatura:

1. Zakon o sudovima za mladež, NN 84/2011, 143/2012, 148/13, 56/15

2. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, NN 133/2012

3. Carić, Kustura: Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i nadležnost prema Zakonu o sudovima za mladež, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 16/2009.(2): 857-894 – pogl. 2. Razvoj maloljetničkog sudstva u svijetu i Hrvatskoj;

4. Kaznena djela na štetu maloljetnika 2001-2006, Studije i analize 106, Državni zavod za statistiku RH, Zagreb 2009. – www.dzs.hr (pdf)

5. Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude 2017., Državni zavod za statistiku- Izvješće (http://www.dzs.hr/)

6. Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke 2017., Državni zavod za statistiku-priopćenje (http://www.dzs.hr/)

7. Radić, I. Sustav maloljetničkih sankcija, Dokrtorska disertacija, str. 94.-164., 292.-334.

 

Način provjere znanja:

Ispit se polaže u pisanom obliku (tri/četiri kolokvija – opći dio, materijalno maloljetničko kazneno pravo, procesno maloljetničko kazneno pravo, izvršno maloljetničko kazneno pravo) + eventualno usmeni dio (za studente koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom odnosno nisu pristupili kolokvijima).

 

Okvirni plan izvođenja nastavnih cjelina:

1) 5.10. Uvodno predavanje:  registracija studenata, informacije o literaturi, ispitima,  koncepciji predavanja

2) 12. 10. Predavanje o maloljetničkoj delinkvenciji

3) 19.10. Predavanje općenito o MKP-u

 

4) 26.10. Kolokvij 1 – opći dio

 

5) 2.11. - Nema nastave 

 

6) 9.11. Maloljetničko kazneno pravo – temeljne kriminalnopolitičke postavke – policija u maloljetničkom kaznenom pravu

 

12.-16.11. 2018. Nema nastave (ispitni tjedan)

 

7) 23.11.  Maloljetničko kazneno pravo – sudovi za mladež (općinski sudovi za mladež, specijalizirani odjeli, suci za mladež)

8) 30.11.  Maloljetničko kazneno pravo- sudovi za mladež

 

9) 7.12. Kolokvij 2 – materijalno maloljetničko kazneno pravo 

 

10) 14.12. Maloljetničko kazneno pravo – posebna uloga socijalnih pedagoga, psihologa i socijalnih radnika

11) 21.12. Maloljetničko kazneno pravo – pravobraniteljstvo za djecu 

 

12) 11.1. Posjet maloljetničkom zatvoru// sudu

 

13) 18.1.   Maloljetničko kazneno pravo- izvršno maloljetničko kazneno pravo (izvršenje maloljetničkih sankcija -Uprava za zatvorski sustav)

 

14) 25.1. Kolokvij 3-procesno i izvršno maloljetničko kazneno pravo// Potpisi, informacije o ispitu

 

_________________________________________________________________________________________________

 

MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO

IZVANREDNI STUDENTI

(izvedbeni plan za akad. god. 2018/19)

Nositelj kolegija:

  • Prof. dr. sc. Leo Cvitanović

konzultacije: petkom u 10:00 sati, Gundulićeva 10, I kat, s. 16

Izvođač:

  • Doc dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

konzultacije: utorkom u 12:00 sati, TRH 14, II kat, s. 36

 

Održavanje nastave:

Utorkom od 15:00- 17:00h TRH 14, dv. VI/II kat 2.

 Nastava počinje 09. listopada 2018.

 

Obvezna literatura:

1. Zakon o sudovima za mladež, NN 84/2011, 143/2012, 148/13, 56/15

2. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, NN 133/2012

3. Carić, Kustura: Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i nadležnost prema Zakonu o sudovima za mladež, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 16/2009.(2): 857-894 – pogl. 2. Razvoj maloljetničkog sudstva u svijetu i Hrvatskoj

4. Kaznena djela na štetu maloljetnika 2001-2006, Studije i analize 106, Državni zavod za statistiku RH, Zagreb 2009. – www.dzs.hr (pdf)

5. Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude 2017., Državni zavod za statistiku- Izvješće (http://www.dzs.hr/ )

6. Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke 2017., Državni zavod za statistiku-priopćenje (http://www.dzs.hr/ )

7. Radić, I. Sustav maloljetničkih sankcija, Dokrtorska disertacija, str. 94.-164., 292.-334.

 

Način provjere znanja:

Ispit se polaže u pisanom obliku (tri kolokvija – opći dio;materijalno maloljetničko kazneno pravo; procesno maloljetničko kazneno pravo, izvršno maloljetničko kazneno pravo) + eventualno usmeni dio (za studente koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom odnosno nisu pristupili kolokvijima).

 

 

Okvirni plan izvođenja nastavnih cjelina:

1) 9.10. Uvodno predavanje

2) 16.10. Općenito MKP

3) 23.10. Kolokvij 1

4) 30.10. Materijalno MKP

5) 6.11. Kolokvij 2

 

12.-16.11. 2018. Nema nastave (ispitni tjedan)

 

6) 20.11. Procesno MKP

7) 27.11. Kolokvij 3 i potpisi te informacije o ispitu

Popis obavijesti