12. 9. 2017. u 08:58
Uređeno: 7. 11. 2017. u 16:38
Suradnja sa pravnim fakultetima Sveučilišta u Lundu i Uppsali

Dekanica prof.dr.sc. Dubravka Hrabar i prodekan prof.dr.sc. Davor Derenčinović posjetili su 4. i 5. rujna 2017. godine na poziv pravne fakultete Sveučilišta u Lundu i Uppsali. Radi se o najstarijim i najuglednijim visokoškolskim ustanovama u Švedskoj. Sveučilište u Uppsali osnovano je 1477.. godine, a Sveučilište u Lundu 1666. godine. Izaslanstvo Fakulteta razgovaralo je s upravama fakulteta u Lundu i Uppsali o uspostavi međunarodne suradnje i razmjeni nastavnika i studenata.

/_news/21840/IMG_1287-1.jpg

Renata Požgaj
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana