20. 12. 2018. u 13:00
Uređeno: 20. 12. 2018. u 13:06

Sistematski pregled obavljat će se u ŠKOLSKOJ AMBULANTI, Siget, Avenija V. Holjevca 22, tel.: 6536 168, dr. sc. Nina Petričević dr. med. spec. školske med., Ljuba Ćurić med.sestra
 
Na sistematski pregled ponijeti: 1. indeks    
                                                    2. zdravstvenu iskaznicu
                                                    3. povijest bolesti (ako imate).
 
Sistematski pregled je obavezan i jedan od uvjeta za upis u 2. godinu studija. Molimo studente da dolaze u dogovoreno vrijeme radi nemogućnosti davanja dodatnih termina. Studenti se mogu zamijeniti za termin sa drugim studentom ,bez obzira na početno slovo prezimena.
 
 Raspored pregleda nalazi se u prilogu.

Smjer

Datum

Termin

Studenti sa početnim slovima prezimena

 

Pravni fakultet – Pravo

07.01.2019.

14:30 sati

Hid -Hubak

 

 

07.01.2019.

16:00 sati

Huz - Jek

 

                       

08.01.2019.

8:00 sati

Jela - Katu

 

 

08.01.2019.

10:00 sati

Kaur - Kosi

 

 

09.01.2019.

14:30  sati

Kost - Krst

 

 

09.01.2019.

16:00 sati

Krzn - Les

 

 

10.01.2019.

8:00 sati

Leš - Luken

 

 

10.01.2019.

10:00 sati

Lukes - Mam

 

 

11.01.2019.

14:30 sati

Man - Matić

 

11.01.2019.

16:00 sati

Matij- Milk

 

21.01.2019.

14:00 sati

Miok - Nog

 

22.01.2019.

8:00 sati

Novak - Parl

 

22.01.2019.

10:00 sati

Pav - Perk

 

23.01.2019.

14:00sati

Pero - Pokr

 

23.01.2019.

16:00 sati

Pol - Put

 

24.01.2019.

8:00 sati

Rab - Rog

 

24.01.2019.

10:00 sati

Rož - Smilj

 

25.01.2019.

14:00 sati

Smo - Stoj

 

25.01.2019.

16:00 sati

Str - Šim

 

28.01.2019.

8:00 sati

Šir - Šve

SISTEMATSKI PREGLED za studente 1. godine Pravni fakultet – Pravo ( redovni studenti)- koji prvi put upisuju Pravo, ak. god. 2018/2019 - obavljat će se prema rasporedu:

 

 

28.01.2019.

10:00 sata

Tab - Urem

 

29.01.2019.

14:00 sati

Vale – Vuj

 

29.01.2019.

16:00 sati

Vuk - Zlodi

 

01.02.2019.

14:00 sati

Zol - Žužić

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematski pregled obavljat će se u ŠKOLSKOJ AMBULANTI, Siget, Avenija V. Holjevca 22, tel.: 6536 168, dr. sc. Nina Petričević dr. med. spec. školske med., Ljuba Ćurić med.sestra

 

Na sistematski pregled ponijeti: 1. indeks

                                                                    2. zdravstvenu iskaznicu

                                                                    3. povijest bolesti (ako imate).

 

Sistematski pregled je obavezan i jedan od uvjeta za upis u 2. godinu studija. Molimo studente da dolaze u dogovoreno vrijeme radi nemogućnosti davanja dodatnih termina. Studenti se mogu zamijeniti za termin sa drugim studentom ,bez obzira na početno slovo prezimena.

 

 

Biserka Salar
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana