ECTS koordinatorica

Andrea Mišković, mag.iur., voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju

ECTS koordinator za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij, studijski centar socijalnog rada i studijski centar za javnu upravu i javne financije.