Prva Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu (Zagreb International Conference on the Law of Obligations) održat će se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 12. i 13. prosinca 2019. godine, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedre za pravo.

Pozivaju se znanstvenici i praktičari da podnesu prijedloge svojih izlaganja na konferenciji, na hrvatskom ili na engleskom jeziku, najkasnije do 1. listopada 2019. godine.

Prijedloge izlaganja potrebno je dostaviti u obliku sažetka, opsega do 500 riječi, na obrascima dostupnim na mrežnim stranicama konferencije: https://obveznopravo.net.efzg.hr/ i https://lawofobligations.net.efzg.hr/.

Popis obavijesti