ENERGETSKO PRAVO:
Energetsko pravo
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja

Katedra za upravno pravo ispite iz Energetskog prava održavat će na sljedeći način: studenti koji se odluče polagati ispit obvezni su javiti se izv. prof. dr. sc. Šikiću, izv. prof. dr. sc. Staničiću, doc. dr. sc. Ofak, doc. dr. sc. Held ili doc. dr. sc. Turudiću kako bi dobili temu i upute za pisanje pristupnog rada. Nakon što je nastavnik odobrio i ocijenio pristupni rad, student tek tada prijavljuje ispit, te na ispitu usmeno odgovara na temu iz rada.

 

Dio literature za pripremu pristupnog rada (ostalu literaturu student nalazi samostalno i u dogovoru s nastavnikom):

 

Ofak, Lana, Environmental Law – Croatia, Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2016. 

(e-knjiga je dostupna kod L. Ofak na upit putem e-maila)

 

Ofak, Lana, Legal issues related to the promotion and regulation of renewable energy - Report from Croatia, http://avosetta.jura.uni-bremen.de/croatia_report2011.pdf

 

Ofak, Lana, Risk regulation of fracking, http://avosetta.jura.uni-bremen.de/ofak2013.pdf

 

Ofak Lana, Geološko skladištenje ugljikovog dioksida – izazovi i mogućnosti, u: Agenda, str. 7-8., https://ba.boell.org/sites/default/files/agenda_6_bhs.pdf

 

Heffron, Raphael J., Energy Law: An Introduction, Springer, 2015. (e-knjiga je dostupna kod L. Ofak na upit putem e-maila)

 

Staničić, Frane, Pravna narav regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj, Pravo u gospodarstvu. 5 (2010) ; 1341-1378.

 

Staničić, Frane, Koncesije u sektorima voda, distribucije plina i toplinske energije te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16 / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.), Zagreb, 2016. 183-228

 

Staničić, Frane; Ofak, Lana, Upravnopravni aspekti izgradnje projekta HE Dabar (članak je dostupan kod L. Ofak na upit putem e-maila)

 

Turudić, Marko; Britvić Vetma, Bosiljka, Specifičnosti javne nabave kod sektorskih energetskih naručitelja, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 54 (2017) , 1; 159-178.

 

Turudić, Marko, Upravnosudski nadzor nad regulacijskim agencijama za mrežne industrije, Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 4; 115-134.

 

Turudić, Marko, Utjecaj Meroni presude na zajedničko tržište za mrežne industrije, Zbornik radova Zagrebačko-skopskog kolokvija, Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 323-346.

 

 

Zakoni:

 

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)

 

Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15)

 

Zakon o tržištu plina (NN 28/13, 14/14, 16/17)

 

Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14)

 

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14)

 

Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14)

 

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)

 

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16)

 

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)

 

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/13, 14/14)

Popis obavijesti