KATEDRA ZA POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO:
Repozitorij

Imate pitanja vezana uz materiju pomorskog i općeprometnog prava? Obratite nam se elektronskim putem (email) i pogledajte rubriku "Studenti pitaju".

 

Link na "aktualna pitanja".

Popis obavijesti