OBAVIJESTI:
Socijalni rad i ovisnosti

Dragi studenti,

nastava na kolegiju "Socijalni rad i ovisnosti" započet će u srijedu 28.02.2024. u 9,00 sati u Klinici za psihijatriju Vrapče, Bolnička 32, velika dvorana. Molim vas dođite na vrijeme.

Predavanja će se održavati za sve studente u jednoj grupi. Vježbe će se održavati u tri grupe po odjelima u Klinici za psihijatriju Vrapče, ali na prvom terminu (28.02.2024.) vježbe su integrirane u predavanja.

Marijana

Popis obavijesti
Predavanja