OBAVIJESTI:
Socijalna politika Hrvatske

Literatura za polaganje ispita od 2019. godine:

Bežovan, G. i sur. (2019.) Socijalna politika Hrvatske, II. izdanje, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Zakon o socijalnoj skrbi, NN 18/22.

Popis obavijesti