OBAVIJESTI:
Katedra za socijalnu politiku
Repozitorij

Ispitna literatura za studente pravnog studija za izborni predmet "Civilno društvo":

 

Bežovan, G. (2004.) Civilno društvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb. (13-96)

Bežovan, G., Zrinščak, S., (2007.) Civilno društvo u Hrvatskoj, Zagreb: Jesenski i Turk/Hrvatsko sociološko društvo. Jedno poglavlje po izboru.

 

 

Popis obavijesti