OBAVIJESTI:
Katedra za socijalnu politiku
Repozitorij

                              

EU FP7 projekt TSI- The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development

 

Glavni cilj projekta je stvaranje znanja koja će dodatno unaprijedi doprinos trećeg sektora i volontiranja društveno-ekonomskom razvoju Europe.

 

Ovaj projekt nastoji:

1) Pojasniti koncept trećeg sektora u njegovim europskim manifestacijama;

2) Identificirati glavne konture sektora definirajući njegovu veličinu, strukturu, sastav, izvore podrške, i najnovije trendove;

3) Identificirati utjecaj sektora, njegove doprinose europskom ekonomskom razvoju, inovacijama, dobrobiti građana, civilnom angažmanu, i ljudskom razvoju, te stvoriti mogućnosti za mjerenje tih doprinosa u budućnosti;

4) Identificirati barijere oboje, interne i eksterne, organizacijama u trećem sektoru i predložiti načine kako se ove barijere mogu premostiti,i

5) Stvoriti partnerstvo između znanstvene zajednice i praktičara, tako da razumijevanje trećeg sektora generirano projektom ostane utemeljeno u stvarnosti i uživa potporu među dionicima kako bi se osigurala ukorijenjenost među kreatorima politike i liderima sektora nakon završetka projekta.

Projekt utjelovljuje FP7 poslanje "znanosti u društvu" sa poslanjem generiranja znanja za unaprjeđenje kvalitete života. Ovaj projekt će proizvesti učinke na istraživanja trećeg sektora, politike, dionike i europske građane općenito.

Više informacija o projektu možete saznati na: http://www.thirdsectorimpact.eu/

 Srdačno Vaši,

Gojko Bežovan, Jelena Matančević, Danijel Baturina

 

Popis obavijesti